Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Schema
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, Introduktion, LUX:B129, Anna Wallette, Marie Lindstedt Cronberg, Introduktionsmöte, för alla som läser HISK37
16:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Föreläsning, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Sem. Arbetarhistoria
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Introduktion, Seminarium, LUX:A233, Klas-Göran Karlsson, obl. Seminarium intr.
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:A127, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Föreläsning, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Sem. Arbetarhistoria
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 9/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Handledning, Klas-Göran Karlsson, Individuella handledningssamtal
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Handledning, Klas-Göran Karlsson, Individuella handledningssamtal
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Föreläsning, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Sem. Arbetarhistoria
15:00
13:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, HISK37, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, Arbetarhistoria.
16:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Handledning, Klas-Göran Karlsson, Individuella handledningssamtal
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:A127, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Handledning, Klas-Göran Karlsson, Individuella handledningssamtal
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Handledning, Klas-Göran Karlsson, Individuella handledningssamtal
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:A127, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 16/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Föreläsning, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Sem. Arbetarhistoria
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:B336, Klas-Göran Karlsson, Eventuell uppsatsventilering
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Exkursion, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Exkursion Arbetarhistoria
14:00
09:00
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:C337, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Föreläsning, LUX:A127, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, obl. Sem. Arbetarhistoria
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/9 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:B339, Klas-Göran Karlsson, Eventuell uppsatsventilering
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 30/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, HISK37, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B352, Hans Wallengren, Mikael Ottosson, Arbetarhistoria. Slutredovisningar.
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Tematisk fördjupningskurs, HISK37, Seminarium, LUX:A127, David Larsson Heidenblad, Obligaoriskt seminarium Kunskapshistorias
12:00
10:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, Introduktion, LUX:B339, Yvonne Maria Werner, Introduktionsföreläsning
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 7/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352-353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 1, Samling i sal B352
16:00
15:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B352, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 1
17:00
16:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352-353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 2, Samling i sal B352
16:00
15:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B352, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 2
17:00
16:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, LUX:B338, LUX:B353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 3, Samling i sal B240
13:00
12:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 3
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352-353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 4, Samling i sal B352
16:00
15:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B352, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 4
17:00
16:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352-353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 5, Samling i sal B352
16:00
15:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B352, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 5
17:00
16:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 21/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352, LUX:B365, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 6. Samling i sal B252
14:00
13:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B338, LUX:B352, LUX:B365, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 6
15:00
14:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, LUX:B338, LUX:B366, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 7, Samling i sal B240
16:00
15:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 7
17:00
16:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/10 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, LUX:B338, LUX:B353, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 8 jämte avslut, Samling i sal B240
13:00
12:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Föreläsning, LUX:B240, Yvonne Maria Werner, Obl. Sem 8 jämte avslut
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 28/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 1/11 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Inlämning, Digital inl. av uppsats-PM
09:00
08:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 4/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 5/11 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Historievetenskaplig teori- och metodkurs, HISK37, ÄHID04, Hemtentamen
09:00
08:45
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 7/11 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Seminarium, LUX:B240, Klas-Göran Karlsson, obl. PM-seminarier
15:00
13:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Seminarium, LUX:B240, Klas-Göran Karlsson, obl. PM-seminarier
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 9/11 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Examensarbete, HISK37, Föreläsning, LUX:B366, Klas-Göran Karlsson
12:00
10:00
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Seminarium, LUX:B240, Klas-Göran Karlsson, obl. Sem, Exempeluppsatser
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 11/11 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/12 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, Examensarbete, HISK37, Seminarium, LUX:B339, Marie Lindstedt Cronberg
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Inlämning, Deadline för inlämning av examensarbetet
09:00
08:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
12:00
08:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
17:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
12:00
08:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
17:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
12:00
08:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
17:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
12:00
08:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
17:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/1 
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
12:00
08:15
HISK37, Historia: Kandidatkurs, ÄHID04, Historia 4, Examensarbete, HISK37, ÄHID04, Ventilationsseminarium, LUX:C213, LUX:C215, Johan Östling, Klas-Göran Karlsson, uppsatsventileringar
17:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/1