Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Schema
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 5/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, Föreläsning, Introduktion, LUX:C121 hörsal, Eva Helen Ulvros
12:00
10:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 6/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Eva Helen Ulvros
10:00
08:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 7/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Eva Helen Ulvros
10:00
08:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 8/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 1, Grupp 1
10:00
08:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 1, Grupp 2
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 1, Grupp 3
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 9/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 1, Grupp 4
12:00
10:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 11/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 12/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Eva Helen Ulvros
12:00
10:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 13/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
12:00
10:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 14/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Eva Helen Ulvros
16:00
14:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 15/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 2, Grupp 1
10:00
08:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A127, LUX:A233, LUX:C213, Eva Helen Ulvros, gruppövning 2, Grupp 2
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 2, Grupp 3
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 16/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 2, Grupp 4
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 2, Grupp 5
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 18/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 19/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
15:00
13:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, HISA24, HISA34, ÄHID01, SI-övning, LUX:A233
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 20/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 21/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 3, Grupp 1
10:00
08:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 3, Grupp 2
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 3, Grupp 3
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 22/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 3, Grupp 4
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Seminarium, LUX:A233, LUX:C213, LUX:C215, Eva Helen Ulvros, gruppövning 3, Grupp 5
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 23/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
10:00
08:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 25/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 26/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
12:00
10:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 27/11 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Eva Helen Ulvros
12:00
10:15
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, HISA24, HISA34, ÄHID01, SI-övning, LUX:B338, LUX:B365, A. Wallette
14:00
12:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 2/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/12 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Tentamen, MA 10A-D, Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH
13:00
08:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 9/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/12 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, HISA24, HISA34, Tentamensgenomgång, LUX:B251, Eva Helen Ulvros, Tentamensgenomgång, Senmedeltid och tidigmodern tid.
12:00
10:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/1 
HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ÄHID01, Historia 1, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850, HISA24, HISA34, ÄHID01, Omtentamen, LUX:B152
14:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/1