Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/1 
FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, Religionsfilosofi och estetik, FPRA12, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Mattias Gunnemyr, Religionsfilosofi 2
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/1 
FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, Religionsfilosofi och estetik, FPRA12, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Mattias Gunnemyr, Religionsfilosofi 3
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/1 
FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, Religionsfilosofi och estetik, FPRA12, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Mattias Gunnemyr, Religionsfilosofi 4
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/1 
FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12, Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, SASH81, One World, One Language, Filosofisk logik, Samhällsfilosofi, Vetenskapsteori, FPPA01, FPRA12, FTEA12, FTEA21, SASH81, Omtentamen, LUX:B237
12:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/1 
FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik, FPPA01, FPRA12, FTEA21, Tentamen, LUX:C121 hörsal, LUX:C126 hörsal
12:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/2 
FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA12, Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik, Tema medvetandefilosofi, Temakurs, FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12, FTEA21, Omtentamen, LUX:C126 hörsal
13:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/2 
FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRB04, Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FPRK01, Praktisk filosofi: Kandidatkurs, SASH81, One World, One Language, FPPA01, FPRA12, FPRB04, FPRK01, SASH81, Omtentamen, LUX:B237, Uppsamlingstentamen
12:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/2