Tentamensschema
Tid Kurs Grupp Aktivitet Titel, Kommentar
v 12 Fr 2019-03-22 v 12
15:45 - 16:00 TLVB53. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande, ÄRED02. Religionskunskap 2, ÄRED20. Religionskunskap 2.a., 7-9 TLVB53, ÄRED02, ÄRED20 Hemtentamen, Inlämning Kursslut, Inlämning av hemtentamen via Live@Lund