Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lärare Titel, Kommentar
v 12 Fr 2019-03-22 v 12
15:45 - 16:00 TLVB53. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande, ÄRED02. Religionskunskap 2, ÄRED20. Religionskunskap 2.a., 7-9 TLVB53, ÄRED02, ÄRED20 Hemtentamen, Inlämning Kursslut, Inlämning av hemtentamen via Live@Lund
16:45 - 17:00 RHBB03. Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, RHBB31. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, ÄRED02. Religionskunskap 2 Religion och samhälle i nutid CTR, RHBB03, ÄRED02 Hemtentamen, Inlämning
v 23 Fr 2019-06-07 v 23
16:45 - 17:00 RHBB03. Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, RHBB32. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, ÄRED02. Religionskunskap 2 Religion och politik i historien CTR, RHBB03, ÄRED02 Hemtentamen, Inlämning Johan Cato