Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Lärare Kommentar
08:15 - 10:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Akademiskt skrivande HISA25, HISA35 Omtentamen LUX:A127 Grupp B: , Responsgrupper, uppsamlingsseminarium.
08:15 - 10:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Akademiskt skrivande HISA25, HISA35 Omtentamen LUX:B232 Dick Harrison Grupp A: Responsgrupper, uppsamlingsseminarium.
08:30 - 08:45 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Metodkurs HISA25, HISA35 Omtentamen Mikael Ottosson Grupp 2: , Omtentamen metodkurs.
08:45 - 09:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Metodkurs HISA25, HISA35 Omtentamen Hanne Sanders Grupp 1:, Omtentamen: Metodkurs