Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Lärare Titel, Kommentar
v 13 Fr 2019-03-29 v 13
08:15 - 10:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Akademiskt skrivande HISA25, HISA35 Omtentamen LUX:A127 Grupp B: , Responsgrupper, uppsamlingsseminarium.
08:15 - 10:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Akademiskt skrivande HISA25, HISA35 Omtentamen LUX:B232 Dick Harrison Grupp A: Responsgrupper, uppsamlingsseminarium.
v 21 To 2019-05-23 v 21
08:30 - 08:45 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Metodkurs HISA25, HISA35 Omtentamen Mikael Ottosson Grupp 2: , Omtentamen metodkurs.
08:45 - 09:00 HISA25. Historia: Fortsättningskurs, HISA35. Historia: Fortsättningskurs Metodkurs HISA25, HISA35 Omtentamen Hanne Sanders Grupp 1:, Omtentamen: Metodkurs