Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Titel, Kommentar
v 40 To 2018-10-04 v 40
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB04. Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 Tentamen MA 10A-F Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
v 44 On 2018-10-31 v 44
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs Filosofisk metod, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12 Tentamen Sp 01B-D Adress: GEM Sparta på Tunavägen 39.
v 46 Fr 2018-11-16 v 46
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB04. Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 Omtentamen LUX:C121 hörsal
v 49 Må 2018-12-03 v 49
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs Moralfilosofi FPPA01, FPRA12 Tentamen MA 10A-C Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
  Fr 2018-12-07
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRK01. Praktisk filosofi: Kandidatkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofisk metod, Formell logik, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Modern moralfilosofi, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRK01, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:B251
v 51 On 2018-12-19 v 51
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofi från 1900, Moralfilosofi, Språkfilosofi FPPA01, FPRA12, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:B152
  To 2018-12-20
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs Samhällsfilosofi, Vetenskapsteori FPPA01, FPRA12, FTEA12 Tentamen MA 9A-D Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
v 3 To 2019-01-17 v 3
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, SASH81. One World, One Language Filosofisk logik, Samhällsfilosofi, Vetenskapsteori FPPA01, FPRA12, FTEA12, FTEA21, SASH81 Omtentamen LUX:B237
  Fr 2019-01-18
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik FPPA01, FPRA12, FTEA21 Tentamen LUX:C121 hörsal, LUX:C126 hörsal
v 5 Fr 2019-02-01 v 5
09:00 - 13:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik, Tema medvetandefilosofi, Temakurs FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:C126 hörsal
v 7 Fr 2019-02-15 v 7
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FPRK01. Praktisk filosofi: Kandidatkurs, SASH81. One World, One Language FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FPRK01, SASH81 Omtentamen LUX:B237 Uppsamlingstentamen