Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Titel, Kommentar
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB04. Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 Tentamen MA 10A-F Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs Filosofisk metod, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12 Tentamen Sp 01B-D Adress: GEM Sparta på Tunavägen 39.
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEB04. Teoretisk filosofi: Filosofins historia Filosofihistorisk översiktskurs, Fördjupad Moralfilosofi, Introduktion och moralfilosofins historia, Kunskapsteori FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 Omtentamen LUX:C121 hörsal
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs Moralfilosofi FPPA01, FPRA12 Tentamen MA 10A-C Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRK01. Praktisk filosofi: Kandidatkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofisk metod, Formell logik, Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Modern moralfilosofi, Moralfilosofins Klassiker FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRK01, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:B251
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofi från 1900, Moralfilosofi, Språkfilosofi FPPA01, FPRA12, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:B152
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs Samhällsfilosofi, Vetenskapsteori FPPA01, FPRA12, FTEA12 Tentamen MA 9A-D Adress: Matteannexet på Sölvegatan 18-20, LTH.
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, SASH81. One World, One Language Filosofisk logik, Samhällsfilosofi, Vetenskapsteori FPPA01, FPRA12, FTEA12, FTEA21, SASH81 Omtentamen LUX:B237
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik FPPA01, FPRA12, FTEA21 Tentamen LUX:C121 hörsal, LUX:C126 hörsal
09:00 - 13:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FTEA12. Teoretisk filosofi: Grundkurs, FTEA21. Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, Metafysiska frågor i analytisk filosofi, Religionsfilosofi och estetik, Tema medvetandefilosofi, Temakurs FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12, FTEA21 Omtentamen LUX:C126 hörsal
08:00 - 12:00 FPPA01. Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, FPRA12. Praktisk filosofi: Grundkurs, FPRA22. Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, FPRB04. Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, FPRK01. Praktisk filosofi: Kandidatkurs, SASH81. One World, One Language FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FPRK01, SASH81 Omtentamen LUX:B237 Uppsamlingstentamen