Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Kommentar
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, BIVD23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Gamla testamentet CTR Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs:1
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Bibelvetenskap, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C121 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurserna 1, 2 och 3
09:00 - 13:00 ISLA11. Islamologi: Grundkurs, ISLA21. Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Nutida islamiska diskussioner ISLA11, ISLA21 Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 RHIA12. Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20. Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Religionshistoria I, Religionshistoria II RHIA12 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C121 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurserna 1 och 2
09:00 - 13:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs:2
09:00 - 13:00 BIVB26. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Nytestamentlig grekiska 1 CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC16. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Text och teologi 1 CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Kyrko- och missionsstudier CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurs 4
09:00 - 13:00 ISLA11. Islamologi: Grundkurs, ISLA23. Islamologi: Islam i imperiernas tid Islam i imperiernas tid ISLA11, ISLA23 Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, BIVD23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Nya testamentet CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB26. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Nytestamentlig grekiska 2 CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Text och teologi 2 CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Tros- och livsåskådningsvetenskap CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurs 5
09:00 - 13:00 RHIA12. Religionshistoria: Grundkurs, RHIA23. Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Antikens och forntidens religiösa liv RHIA12 Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs 4