Tentamensschema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Lärare Kommentar
08:00 - 14:00 Tentamen LUX:B239, LUX:B417 Christina Packalén
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Gamla testamentet CTR Tentamen LUX:B251
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Tentamen LUX:B152
15:45 - 16:00 TLVB53. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande, ÄRED02. Religionskunskap 2, ÄRED20. Religionskunskap 2.a., 7-9 TLVB53, ÄRED02, ÄRED20 Hemtentamen, Inlämning Kursslut, Inlämning av hemtentamen via Live@Lund
16:45 - 17:00 RHBB03. Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, RHBB31. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, ÄRED02. Religionskunskap 2 Religion och samhälle i nutid CTR, RHBB03, ÄRED02 Hemtentamen, Inlämning
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I CTRA12 Omtentamen LUX:B336
08:00 - 12:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Bibelvetenskap CTRA12 Tentamen Ed22
08:00 - 14:00 Tentamen LUX:B239, LUX:B417 Christina Packalén
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II CTRA12 Omtentamen LUX:C215
08:00 - 12:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Gamla testamentet CTR Omtentamen LUX:C214
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Omtentamen LUX:B429
08:00 - 12:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Kyrko- och missionsstudier CTRA12 Tentamen LUX:C121 hörsal
08:00 - 14:00 Tentamen LUX:B212, LUX:B429 Christina Packalén
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Bibelvetenskap CTRA12 Omtentamen LUX:B429
23:45 - 00:00 JUDB14. Judaistik: Fortsättningskurs, JUDD35. Judaistik: Klassiska rabbinska texter JUDB14, JUDD35 Hemtentamen, Inlämning Inlämning av hemtentamen
10:15 - 12:00 SASH76. The Religious Impact of Migration in Sweden SASH76 Hemtentamen, Inlämning Hege Irene Markussen
08:00 - 14:00 Tentamen LUX:B239, LUX:B417 Christina Packalén
09:00 - 13:00 BIVC16. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Tentamen LUX:B336
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Tros- och livsåskådningsvetenskap CTRA12 Tentamen LUX:C126 hörsal
08:00 - 14:00 Tentamen LUX:B239, LUX:B417 Christina Packalén
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Nya testamentet CTR Tentamen LUX:B152
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Tentamen LUX:B152
16:45 - 17:00 RHBB03. Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, RHBB32. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, ÄRED02. Religionskunskap 2 Religion och politik i historien CTR, RHBB03, ÄRED02 Hemtentamen, Inlämning Johan Cato
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Kyrko- och missionsstudier CTRA12 Omtentamen LUX:A233
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, BIVD23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Gamla testamentet CTR Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs:1
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Bibelvetenskap, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C121 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurserna 1, 2 och 3
09:00 - 13:00 ISLA11. Islamologi: Grundkurs, ISLA21. Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Nutida islamiska diskussioner ISLA11, ISLA21 Omtentamen LUX:C121 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 RHIA12. Religionshistoria: Grundkurs, RHIA20. Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Religionshistoria I, Religionshistoria II RHIA12 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C121 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurserna 1 och 2
09:00 - 13:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs:2
09:00 - 13:00 BIVB26. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Nytestamentlig grekiska 1 CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC16. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Text och teologi 1 CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Kyrko- och missionsstudier CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurs 4
09:00 - 13:00 ISLA11. Islamologi: Grundkurs, ISLA23. Islamologi: Islam i imperiernas tid Islam i imperiernas tid ISLA11, ISLA23 Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, BIVD23. Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Nya testamentet CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVB26. Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Nytestamentlig grekiska 2 CTRG Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 BIVC17. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Text och teologi 2 CTR Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs
09:00 - 13:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRD12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Tros- och livsåskådningsvetenskap CTRA12, ÄRED01 Omtentamen, Uppsamlingsprov LUX:C126 hörsal Ingen föranmälan krävs, Delkurs 5
09:00 - 13:00 RHIA12. Religionshistoria: Grundkurs, RHIA23. Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Antikens och forntidens religiösa liv RHIA12 Omtentamen LUX:C126 hörsal Föranmälan krävs, Delkurs 4
Hämta nästa sida