Subscribe
 
Goto previous month
Mar  
Goto next month

Schedule
Time Course Course module Group Activity Room Teacher Comment
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Lecture LUX:B237 Jes Wienberg Agrara landskap
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Lecture LUX:B339 Jes Wienberg Maktens landskap – kungar, riken och gränser
12:00 - 13:00 ARKH21. Historical Archaeology ARKH21 Meeting with mentors LUX:B339 Mentorsträff Henrik B, Mentorsträff Henrik Bernro
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Seminar LUX:B129 Jes Wienberg Litteraturseminarium 1
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Lecture LUX:B352 Jes Wienberg Urbana landskap
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Lecture LUX:B240 Jes Wienberg Den urbana scenen
12:00 - 13:00 ARKH21. Historical Archaeology ARKH21 Meeting with mentors LUX:B240 Mentorsträff Henrik B, Mentorsträff Henrik Bernro
10:00 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Field Trip Jes Wienberg Arkivcentrum Syd, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Gastelyckan. Samling vid huvudingången. Obligatoriskt
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Lecture LUX:B240 Jes Wienberg, Martin Hansson Att söka i arkiv och på nätet; introduktion till gruppövning
10:00 - 16:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Group work Jes Wienberg, Martin Hansson Grupparbete om byar
09:00 - 10:00 ARKH21. Historical Archaeology ARKH21 Meeting with mentors LUX:A127 Mentorsträff Henrik B, Mentorsträff Henrik Bernro
10:00 - 16:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Group work Jes Wienberg, Martin Hansson Grupparbete om byar
10:00 - 16:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Group work Jes Wienberg, Martin Hansson Grupparbete om byar
10:00 - 16:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Group work Jes Wienberg, Martin Hansson Grupparbete om byar
08:15 - 10:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Seminar LUX:B339 Jes Wienberg, Martin Hansson Muntlig redovisning, Muntlig redovisning av grupparbeten om byar, Obligatorisk
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Seminar LUX:B336 Jes Wienberg, Martin Hansson Muntlig redovisning, Muntlig redovisning av grupparbeten om byar, Obligatorisk
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Exercise Jes Wienberg Lunds stad, Lunds stad – obligatorisk övning i LUX-biblioteket
12:00 - 13:00 ARKH21. Historical Archaeology ARKH21 Meeting with mentors LUX:A125 Mentorsträff Henrik B, Mentorsträff Henrik Bernro
10:00 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Exercise Jes Wienberg Lunds stad, Lunds stad – obligatorisk gruppövning; samling vid huvudingången till LUX, kläder efter väder
13:00 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Exercise Jes Wienberg Lunds stad, Lunds stad – obligatorisk gruppövning;
08:15 - 10:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Seminar LUX:B339 Jes Wienberg Litteraturseminarium 2
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Seminar LUX:B339 Jes Wienberg Summering av kursen, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen
11:00 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Landskap och bebyggelse ARKH21 Hand-in Jes Wienberg Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via Live@Lund senast kl 12.00 som pdf-fil
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B336 Lena Strid Mentaliteter och vardagsliv
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B129 Lena Strid Ting i tid, rum och kontext
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B336 Lena Strid Hushållets kärl
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B336 Lena Strid Myntens möjligheter
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Field Trip Lena Strid Studiebesök på Historiska museets myntkabinett.
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B240 Lena Strid Människan som ting. Gravfynd och mänskliga kvarlevor.
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Field Trip Lena Strid Studiebesök på Historiska museets magasin, Gastelyckan
10:15 - 12:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B240 Lena Strid Människor och djur. Ekofakter och mänsklig vardag.
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Seminar LUX:B352 Lena Strid Litteraturseminarium 1
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B339 Lena Strid Tingens och människornas biografier.
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B240 Lena Strid Bebyggelseanalys
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Seminar LUX:B240 Lena Strid Litteraturseminarium 2
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Field Trip Lena Strid Studiebesök på Kulturen: Metropolis
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B240 Lena Strid Importer och främmande ting
13:15 - 15:00 ARKH21. Historical Archaeology Människor och ting ARKH21 Lecture LUX:B339 Lena Strid Föreläsning + tentautlämning, Reformation och modernitet. Utlämning av tentamensfrågor.