Subscribe
 
Goto previous month
Mar  
Goto next month

Schedule
Time Course Course module Group Activity Room Teacher Comment
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Lecture LUX:C214 Åsa Berggren Ting och aktörer
13:15 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Lecture LUX:B152 Åsa Berggren Sociala identiteter
09:00 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skandinaviens och Europas arkeologi, järnåldern ARKA22 Retake examination LUX:A125-126 Artefaktskrivning (omtentamen)
13:15 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Lecture LUX:B339 Åsa Berggren Evolutionär arkeologi
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Lecture LUX:B240 Åsa Berggren Postkolonial arkeologi. Hemtentamen delas ut.
13:15 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Seminar LUX:A233 Åsa Berggren Obligatoriskt
23:45 - 00:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Teoretiska perspektiv inom arkeologin ARKA22 Hand-in Deadline hemtentamen. Laddas upp på Live@Lund.
13:15 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Introduction, Lecture LUX:B336 Åsa Berggren Introduktion och ämnesval (obl)
15:15 - 17:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Supervision/ Tutorial LUX:C214 Åsa Berggren Individuell handledning
10:15 - 17:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Supervision/ Tutorial Åsa Berggren Individuell handledning
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Compulsory, Seminar LUX:A233 Åsa Berggren Disposition, formalia, referenser (obl)
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Compulsory, Seminar LUX:B339 Åsa Berggren , Inlämning och presentation av disposition (obl)
13:15 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Compulsory, Seminar LUX:B339 Åsa Berggren , Inlämning och presentation av disposition (obl)
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Seminar LUX:B352 Åsa Berggren Skrivarverkstad
11:45 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Hand-in Inlämning av manus till läraren för godkännande inför ventilering. Deadline kl 12.00
11:45 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Hand-in Ladda upp arbetet på Live@Lund
09:00 - 15:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Skriftlig uppgift ARKA22 Seminar LUX:B240 Ventilationsseminarium, Uppsatsventilering Obligatoriskt
10:15 - 12:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Introduction, Lecture LUX:B339 Introduktion till fältkursen
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Excursion Åsa Berggren Skåneexkursion
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Arkeologisk utgrävning
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Arkeologisk utgrävning
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Arkeologisk utgrävning
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Arkeologisk utgrävning
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Arkeologisk utgrävning
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
08:00 - 16:00 ARKA22. Archaeology: Level 2 Arkeologi i praktik ARKA22 Field Studies Åsa Berggren Efterarbete & rapport. Gastelyckan eller arkeologilaboratoriet
09:00 - 13:00 AKSA21. Classical Archaeology and Ancient History: Level I, ARKA21. Archaeology, ARKA22. Archaeology: Level 2 AKSA21, ARKA21-22 Retake Test, Retake examination LUX:B336