Nu - 2019-09-01   Hus M 331 Anpassa Prenumerera
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
Rättssociologi i teori och praktik, Rättssociologins forskningstraditioner, Examination, Examination, SOLP02, Hus M 331
12:00
09:00
Möte, Hus M 331
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
Möte, Hus M 331
13:00
09:00
Rättssociologi i teori och praktik, Rättssociologins forskningstraditioner, Seminarium, Seminarium, SOLP02, Hus M 138, Hus M 331
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
Genusvetenskap: Kandidatkurs, Metod, Introduktion, Introduktion, GNVK02, Hus M 331
10:00
09:00
Genusvetenskap: Kandidatkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVK02, Hus M 331
12:00
10:00
Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, Introduktion, Introduktion, GNVN08, Hus M 331
14:00
13:00
Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Ojämlikhet, hälsa och samlevnad, Föreläsning, Föreläsning, GNVN08, Hus M 331
16:00
14:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSK02, Hus M 331
12:00
09:00
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSK02, Hus M 331
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
Rättssociologi i teori och praktik, Lektion, Lektion, SOLP02, Hus M 331
12:00
09:00
Möte, Hus M 331
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
Genusvetenskap: Kandidatkurs, Metod, Seminarium, Seminarium, GNVK02, Hus M 331
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
Möte, Hus M 331
13:00
09:00
Rättssociologi i teori och praktik, Rättssociologins tillämpning, Seminarium, Seminarium, SOLP02, Hus M 331
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
Genusvetenskap: Kandidatkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVK02, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Rättssociologi i teori och praktik, Lektion, Lektion, SOLP02, Hus M 331
12:00
09:00
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSK02, Hus M 331
15:00
12:00
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSK02, Hus M 331
18:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
Tentamen, Hus M 167, Hus M 331
14:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Möte, Hus M 331
13:00
09:00
Rättssociologi i teori och praktik, Rättssociologins tillämpning, Seminarium, Seminarium, SOLP02, Hus M 331
16:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Genusvetenskap: Kandidatkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVK02, Hus M 331
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
Rättssociologi i teori och praktik, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, Lektion, Lektion, SOLP02, Hus M 331
12:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
Genusvetenskap: Fortsättningskurs, Delkurs 2: Kultur och media, Föreläsning, Föreläsning, GNVA22, Hus M 331
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
Möte, Hus M 331
13:00
09:00
Rättssociologi i teori och praktik, Rättssociologins tillämpning, Seminarium, Seminarium, SOLP02, Hus M 331
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
10:00
08:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
10:00
08:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
15:00
13:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Högre kognitiva funktioner, Föreläsning, Föreläsning, PSYD52, Hus M 331
12:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
Tentamen, Hus M 167, Hus M 331
14:30
07:45
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Socialpsykologi, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04.4, Hus M 331
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
Social Sciences: Fieldwork, Föreläsning, Föreläsning, SIMM25, Hus M 331
12:00
10:00
Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Högre kognitiva funktioner, Föreläsning, Föreläsning, PSYD52, Hus M 331
15:00
13:00
Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Högre kognitiva funktioner, Laboration, Laboration, PSYD52, Hus M 331
16:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 124, Hus M 331
10:00
08:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 124, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 124, Hus M 331
15:00
13:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 124, Hus M 331
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Genusvetenskap: Fortsättningskurs, Delkurs 3: Metod, Seminarium, Seminarium, GNVA22.2, Hus M 331
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
Möte, Hus M 331
13:00
08:00
Sem, Hus M 331
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen, Workshop, Workshop, GNVM03, Hus M 331
12:00
09:00
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen, Workshop, Workshop, GNVM03, Hus M 331
16:30
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
10:00
08:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
15:00
13:00
Rättssociologi: Grundkurs, Teori och metod, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 138, Hus M 331
17:00
15:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
Möte, Hus M 331
13:00
08:00
Möte, Hus M 331
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Seminarium, Seminarium, RÄSK02, Hus M 331
17:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Möte, Hus M 331
13:00
07:45
Tentamen, Hus M 331
19:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
Genusvetenskap: Grundkurs, Teman inom genusvetenskap, Workshop, Workshop, GNVA20, Hus M 331
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Socialt arbete som ämne och profession, Introduktion, Introduktion, Övning, Övning, SOPA11 Lund.3, Hus M 331, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Obligatoriskt, Seminarium, Seminarium, RÄSA34, Hus M 331
12:00
10:00
Rättssociologi: Grundkurs, Tillämpning - utredning, Handledning, Handledning, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 331
16:00
12:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Rättssociologi: Grundkurs, Tillämpning - utredning, Handledning, Handledning, Seminarium, Seminarium, RÄSA03, Hus M 331
16:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Möte, Hus M 331
12:00
10:00
Möte, Hus M 331
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen, Examination, Examination, SOLM02, SOLM12, Hus M 167, Hus M 331
16:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen, Examination, Examination, SOLM02, SOLM12, Hus M 167, Hus M 331
16:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Examination, Examination, RÄSK02, Hus M 167, Hus M 226, Hus M 331
16:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Examination, Examination, RÄSK02, Hus M 167, Hus M 226, Hus M 331
16:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Examination, Examination, RÄSK02, Hus M 167, Hus M 226, Hus M 331
16:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
16:00
07:45
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
16:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
16:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
Möte, Hus M 331
18:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
Möte, Hus M 331
17:00
09:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
Möte, Hus M 331
17:00
08:00
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Examination, Examination, RÄSK02, Hus M 167, Hus M 331
16:15
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Examensarbete, Examination, Examination, RÄSK02, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen, Examination, Examination, SOLM02, SOLM12, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen, Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen, Examination, Examination, SOLM02, SOLM12, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
Exam, Hus M 167, Hus M 331
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/9 

  Ändrad senaste dygnet.