Nu - 2019-09-01   Hus G 101 Anpassa Prenumerera
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Arbete och ekonomi, Prov, Prov, Seminarium, Seminarium, GNVN10
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
Sem
14:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.1
10:00
08:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.2
12:00
10:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.3
15:00
13:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.4
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
12:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
Sociologi: Kandidatkurs, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Kandidatkurs, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCK04
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, SASA20.2
12:00
10:00
Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, SASA20.1
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.1
10:00
08:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.2
12:00
10:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.3
15:00
13:00
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02.4
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
Sociologi: Kandidatkurs, Datorlaboration, Datorlaboration, Föreläsning, Föreläsning, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Kandidatkurs, Datorlaboration, Datorlaboration, Föreläsning, Föreläsning, SOCK04
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Undervisning
10:00
09:00
Statsvetenskap: Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVN10
12:00
10:00
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVN13
12:00
10:00
Political Science: Master´s (Two Years) Thesis in European Affairs, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVM23
12:00
10:00
Political Science: Master´s (One Year) Thesis in European Affairs, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVM24
12:00
10:00
Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år), Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVM25
12:00
10:00
Statsvetenskap: Examensarbete för mastersexamen (Två år) i välfärdspolitik och management, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, WPMM43
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
Statsvetenskap: Fortsättningskurs, Makt och förvaltning, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVA22
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
Statsvetenskap: Fortsättningskurs, Demokratins utmaningar , Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVA22
12:00
10:00
Metodologisk fortsättningskurs ur ett genusvetenskapligt perspektiv, Metodologisk fortsättningskurs ur ett service managementperspektiv, Laboration, Laboration, EDMA63, EDMA64
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02, Eden 137, Eden 235, Eden 236
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
Undervisning
10:00
09:00
Statsvetenskap: Fortsättningskurs, Makt och förvaltning, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVA22
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
Undervisning
10:00
09:00
Statsvetenskap: Fortsättningskurs, Demokratins utmaningar , Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVA22
12:00
10:00
Genusvetenskap: Globala processer, lokala förändringar - Arbete och ekonomi, Omprov, Omprov, GNVN10
16:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
Statsvetenskap: Kandidatkurs, Seminarium, Seminarium, STVK02, Eden 136, Eden 222 B
17:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
Konferens
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
Undervisning
10:00
09:00
Statsvetenskap: Fortsättningskurs, Hur stater styrs, Biblioteksundervisning, Biblioteksundervisning, STVA22
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Datorlaboration, Datorlaboration, SIMM16.2
12:00
10:00
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Datorlaboration, Datorlaboration, SIMM16.2
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
12:00
09:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
12:00
10:00
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
12:00
10:00
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
12:00
10:00
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Datorlaboration, Datorlaboration, SIMM16.2
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
10:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
12:00
10:00
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB29
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Datorlaboration, Datorlaboration, SIMM16.1
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
12:00
10:00
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
10:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
10:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
12:00
10:00
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCB26
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
10:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Tentamen, Tentamen, TE 1 1:4, Hus G 125
12:00
08:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Tentamen, Tentamen, TE 1 1:4, Hus G 125
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Beteendevetenskaplig grundkurs, Introduktion till statistik, Laboration, Laboration, BVGA41.1, Hus G 125
12:00
08:00
Beteendevetenskaplig grundkurs, Introduktion till statistik, Laboration, Laboration, BVGA41.2, Hus G 125
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCA04
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Datorlaboration, Datorlaboration, SOCA04
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
10:00
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
09:00
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
09:00
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
09:00
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
16:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 1
12:00
09:00
Kurs 12: Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, Seminarium, Seminarium, Grupp 2
16:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
Exam, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 236, Hus G 405, Hus G 417
13:00
09:00
Exam, Hus G 119, Hus G 133, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 236, Hus G 405
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/9 

  Ändrad senaste dygnet.