Nu - 2019-09-01   Hus G 119 Anpassa Prenumerera
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.1
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.2
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.1
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.2
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Seminarium, Seminarium, SOCB26
12:00
09:00
Socialantropologi: Grundkurs, Kultur och identitet, Seminarium, Seminarium, SANA13
15:30
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Kultur och identitet, Seminarium, Seminarium, SANA13
18:00
15:30
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Socialpsykologi, Lektion, Lektion, SOCA04.4
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Socialpsykologi, Lektion, Lektion, SOCA04.4
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, Föreläsning, Föreläsning, SOCA45
12:00
09:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, SI-övning, SI-övning, SOCA45
13:00
12:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Introduktion, Introduktion, SOCA04
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Fördjupningsarbete, Handledning, Handledning, PEDA01
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, Föreläsning, Föreläsning, SOCA45
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Seminarium, Seminarium, SOCB29
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
16:00
14:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
11:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Föreläsning, Föreläsning, SIMM48
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
15:00
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
17:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Handledning, Handledning, SOCA04
12:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys, Föreläsning, Föreläsning, SIMM32
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Omprov, Omprov, SOCA13
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
Exam, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus G 417
17:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 2, Tentamen, Tentamen, SOCA63, Hus G 133
13:00
09:00
Exam, Hus G 101, Hus G 133, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 236, Hus G 405
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
Tentamen, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus G 417
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
Tentamen, Hus G 138, Hus G 405, Hus G 417
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
Socialantropologi: Grundkurs, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, Sociologi: Socialpsykologi, Uppsamlingsprov, Uppsamlingsprov, SANA13, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB40, Hus G 109, Hus G 133
13:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
Tentamen, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus G 417
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 
Tentamen, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus G 417
17:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/9 

  Ändrad senaste dygnet.