Nu - 2019-09-01   Hus G 119 Anpassa Prenumerera
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/2 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Teori, SI-övning, SI-övning, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 109, Hus G 133
13:00
12:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/2 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 1, Global Relations of Power, Seminarium, Seminarium, SOCB26
15:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/2 
Tentamen, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140
20:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/2 
Sociologi: Kandidatkurs, Föreläsning, Föreläsning, SOCK04
12:00
10:00
Förel
14:00
12:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/2 
Sociologi: Kandidatkurs, Föreläsning, Föreläsning, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Teori 2, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/2 
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Pedagogik som vetenskap och beprövad erfarenhet, Föreläsning, Föreläsning, PEDA01
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/2 
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Föreläsning, Föreläsning, SOCB41
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/2 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Metod, SI-övning, SI-övning, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 133
13:00
12:00
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Pedagogik som vetenskap och beprövad erfarenhet, Föreläsning, Föreläsning, PEDA01
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/2 
Sociologi: Fortsättningskurs, Teori 2, Seminarium, Seminarium, SOCA04
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 1/3 
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Seminarium, Seminarium, SOCB41
12:00
10:00
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Seminarium, Seminarium, SOCB41
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 4/3 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 1, Global Relations of Power, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 5/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.7
12:00
10:00
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Föreläsning, Föreläsning, SOCB41
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 6/3 
Sociologi: Fortsättningskurs, Teori 2, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 7/3 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 1, Concept of Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB29
10:00
08:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Metod, SI-övning, SI-övning, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 133
13:00
12:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 8/3 
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Seminarium, Seminarium, SOCB41
12:00
10:00
Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Seminarium, Seminarium, SASA20.1
14:30
13:00
Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Education, Culture and Lifestyle in Sweden, Seminarium, Seminarium, SASA20.2
16:30
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 11/3 
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 12/3 
Sociologi: Samhällsbyggande och integration, Föreläsning, Föreläsning, SOCB41
12:00
10:00
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 13/3 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 1, Concept of Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB29
10:00
08:00
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Metod, SI-övning, SI-övning, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 133
13:00
12:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Teori 2, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 15/3 
Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, Seminarium, Seminarium, PEAB03.1, Hus G 133
12:00
09:00
Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, Seminarium, Seminarium, PEAB03.2, Hus G 133
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/3 
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Metod, Seminarium, Seminarium, SOCA63
15:00
13:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Metod, Seminarium, Seminarium, SOCA45.1
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/3 
Möte
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Teori 2, Seminarium, Seminarium, SOCA04
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/3 
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Metod, SI-övning, SI-övning, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 133
13:00
12:00
Sociologi: Kandidatkurs, Kvalitativ metod, Laboration, Laboration, SOCK04
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/3 
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Pedagogik som vetenskap och beprövad erfarenhet, Seminarium, Seminarium, PEDA01
16:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Slutseminarium, Slutseminarium, SIMP19.1, SIMP19.2, Hus R:236
12:00
09:00
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Slutseminarium, Slutseminarium, SIMP19.3
15:00
12:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/3 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/3 
Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, Lektion, Lektion, PEDB16, PEDB34
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/3 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/3 
Socialantropologiska perspektiv på Sveriges politik och samhällsliv, Socialantr. perspektiv på Sveriges politik och samhällsliv, Föreläsning, Föreläsning, SASA23
12:00
10:00
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Föreläsning, Föreläsning, SIMM23
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 29/3 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB29
12:00
10:00
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/4 
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Pedagogisk design och utvecklingsarbete, Föreläsning, Föreläsning, PEDA01
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Socialpsykologi, Teori, Omprov, Omprov, SOCA13, SOCA45, SOCA63, Hus G 109, Hus G 133
17:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/4 
Beteendevetenskaplig grundkurs, Introduktion till forskningsmetod, Övning, Övning, BVGA41.1
12:00
08:00
Beteendevetenskaplig grundkurs, Introduktion till forskningsmetod, Övning, Övning, BVGA41.2
17:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/4 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB29
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/4 
Socialantropologi: Grundkurs, Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, Introduktionskurs, Omprov, Omprov, SANA13, SOCB40, Hus G 109, Hus G 133
17:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/4 
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB29
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/4 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.1
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.2
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/4 
Social Sciences: Fieldwork, Seminarium, Seminarium, SIMM25.1
12:00
09:00
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Föreläsning, Föreläsning, SIMM23
16:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/4 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.1
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.2
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/4 
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Makt och modernitet, Lektion, Lektion, SOCA04.3
12:00
10:00
Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 1, Föreläsning, Föreläsning, SOCA63
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/4 
Pedagogik: Att förstå utbildning och lärande, Pedagogisk design och utvecklingsarbete, Handledning, Handledning, PEDA01
12:00
09:00
Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 1, Föreläsning, Föreläsning, SOCA63
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/4 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.1
12:00
10:00
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv: teoretisk bakgrund, Seminarium, Seminarium, SOCA45.2
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/4 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.1
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologisk introduktion och teori, Seminarium, Seminarium, SOCA13.2
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/4 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Seminarium, Seminarium, SOCB26
12:00
09:00
Socialantropologi: Grundkurs, Kultur och identitet, Seminarium, Seminarium, SANA13
15:30
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Kultur och identitet, Seminarium, Seminarium, SANA13
18:00
15:30
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/4 
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Socialpsykologi, Lektion, Lektion, SOCA04.4
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Valfri temakurs: Socialpsykologi, Lektion, Lektion, SOCA04.4
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/5 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, Föreläsning, Föreläsning, SOCA45
12:00
09:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Introduktion, Introduktion, SOCA04
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
12:00
10:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOCA04
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Seminarium, Seminarium, SOCA13
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/5 
Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Kritiska perspektiv på sociala relationer och strukturer, Föreläsning, Föreläsning, SOCA45
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
15:00
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Managing Sustainability, Seminarium, Seminarium, SOCB29
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/5 
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Föreläsning, Föreläsning, SOCA13
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/5 
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Föreläsning, Föreläsning, SIMM48
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
15:00
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Seminarium, Seminarium, SANA13, Hus G 138, Hus G 139
17:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/5 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Handledning, Handledning, SOCA04
12:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 29/5 
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys, Föreläsning, Föreläsning, SIMM32
12:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 3/6 
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Seminarium, Seminarium, SOCA04
12:00
10:00
Sociologi: Socialpsykologi, Socialpsykologiska teman, Omprov, Omprov, SOCA13
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 4/6 
Exam, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus G 417
17:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 5/6 
Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Del 2, Tentamen, Tentamen, SOCA63, Hus G 133
13:00
09:00
Exam, Hus G 101, Hus G 133, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 236, Hus G 405
17:00
13:00
Sociologi: Fortsättningskurs, Metod och självständigt arbete, Inlämning, Inlämning, SOCA04
00:00
23:30
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 28/8 
Socialantropologi: Grundkurs, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, Sociologi: Socialpsykologi, Uppsamlingsprov, Uppsamlingsprov, SANA13, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB40, Hus G 109, Hus G 133
13:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 1/9 

  Ändrad senaste dygnet.