Nu - 2019-09-01   Socialhögskolan 12 Anpassa Prenumerera
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 18/2 
Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Undervisning, Undervisning, SOPA43 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
09:00
Möte, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
23:00
16:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 19/2 
Juridik i socialt arbete 1, Seminarium, Seminarium, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
09:15
Samhällsvetenskap och socialt arbete, SI-information, SI-information, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 20/2 
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.1, Socialhögskolan 12
12:00
10:00
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.1, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.2, Socialhögskolan 12
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 21/2 
Psykologi: Kandidatkurs, Dataanalys, Föreläsning, Föreläsning, PSYK11, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 24/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/2 
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.1, Socialhögskolan 12
10:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/2 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, SI-information, SI-information, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
11:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/2 
Juridik i socialt arbete 1, SI-information, SI-information, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
11:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 1/3 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Möte, Möte, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
Socialt arbete som ämne och profession, SI-information, SI-information, SOPA11 Lund, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
Kunskapsproduktion i socialt arbete, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Information, Information, SOPA43 Lund, SOPA62 Lund, Socialhögskolan 12
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 4/3 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, SI-information, SI-information, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
11:00
09:00
Juridik i socialt arbete 1, Seminarium, Seminarium, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
12:15
Möte, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 14
22:00
16:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 5/3 
Möte, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 20
16:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 6/3 
Juridik i socialt arbete 1, Seminarium, Seminarium, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
12:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 7/3 
Juridik i socialt arbete 1, SI-information, SI-information, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 8/3 
Socialt arbete som ämne och profession, Tentamen, Tentamen, SOPA11 Lund.1, SOPA11 Lund.2, SOPA11 Lund.3, Socialhögskolan 12
14:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 11/3 
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Sociala processer i organisationen, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Socialhögskolan 12
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 12/3 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, SI-information, SI-information, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
11:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 14/3 
Juridik i socialt arbete 1, SI-information, SI-information, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 18/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 19/3 
Workshop, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
16:30
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 20/3 
Juridik i socialt arbete 1, SI-information, SI-information, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 21/3 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Omtentamen, Omtentamen, Tentamen, Tentamen, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
09:30
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 22/3 
Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Högre kognitiva funktioner, Föreläsning, Föreläsning, PSYD52, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/3 
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Föreläsning/övning, Föreläsning/övning, SOPA44 Lund.2, Hus R:115, Hus R:148, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 20, Socialhögskolan 21, Socialhögskolan 23, Socialhögskolan 24, Socialhögskolan 25, Socialhögskolan 31
16:00
11:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/3 
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Föreläsning, Föreläsning, PSYE26, Socialhögskolan 12
12:00
10:00
Möte, Socialhögskolan 12
15:30
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/3 
Professionellt socialt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOAN63 Lund, SOPM21 Lund, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 20, Socialhögskolan 21, Socialhögskolan 24, Socialhögskolan 25, Socialhögskolan 26, Socialhögskolan 30, Socialhögskolan 31, Socialhögskolan 33, Socialhögskolan 34, Socialhögskolan 35, Socialhögskolan 36, Socialhögskolan 37
16:00
09:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/3 
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 12
17:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 29/3 
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/4 
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Föreläsning, Föreläsning, PSYE26, Socialhögskolan 12
12:00
10:00
Socialt arbete som ämne och profession, Workshop, Workshop, SOPA11 Lund.2, Socialhögskolan 12
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/4 
Socialt arbete som ämne och profession, Workshop, Workshop, SOPA11 Lund.2, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
Möte, Socialhögskolan 12
19:00
17:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/4 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Möte, Möte, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/4 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Seminarium, Seminarium, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 14, Socialhögskolan 21, Socialhögskolan 22
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/4 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Omtentamen, Omtentamen, Tentamen, Tentamen, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
Forskarsem, Socialhögskolan 12
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/4 
Socialt arbete som ämne och profession, Omtentamen, Omtentamen, Tentamen, Tentamen, SOPA11 Lund.1, SOPA11 Lund.2, SOPA11 Lund.3, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 27/4 
Juridik i socialt arbete 1, Omtentamen, Omtentamen, SOPA31 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/4 
Socialt arbete som ämne och profession, Introduktion, Introduktion, Övning, Övning, SOPA11 Lund.2, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 2/5 
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund, Examination, Examination, SOAP14 Lund, Socialhögskolan 12
16:30
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 6/5 
Juridik i socialt arbete 2, Seminarium, Seminarium, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 7/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 9/5 
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.1, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 10/5 
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, Seminarium, Seminarium, SOAM20 Lund, SOAM21 Lund, SOAM22 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 13/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 14/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 16/5 
Möte, Socialhögskolan 12
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 20/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 27/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 28/5 
Möte, Socialhögskolan 12
15:30
13:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 4/6 
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, Inlämning, Inlämning, SOAM20 Lund, SOAM21 Lund, SOAM22 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 5/6 
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, Seminarium, Seminarium, SOAM20 Lund, SOAM21 Lund, SOAM22 Lund, Socialhögskolan 12
16:00
09:00
Möte, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
20:00
19:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 7/6 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Omtentamen, Omtentamen, Tentamen, Tentamen, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 12
12:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 1/9