Nu - 2019-09-01   Hus R:236 Anpassa Prenumerera
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/2 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Föreläsning, Föreläsning, SIMP19, Hus R:236
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/2 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.5, Hus R:236
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/2 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.5, Hus R:236
12:00
10:00
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia, Seminarium, Seminarium, SASA16.2, Hus R:236
15:00
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/2 
Genusvetenskap: Grundkurs, Introduktion till genusvetenskap II, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Hus R:236
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/2 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.6, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/2 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning, Föreläsning, RÄSK02, Hus R:236
12:00
10:00
Beteendevetenskaplig grundkurs, Ämnesintroduktion sociologi, Introduktion, Introduktion, BVGA41, Hus R:236
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/2 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.6, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/2 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning, Föreläsning, RÄSK02, Hus R:236
12:00
10:00
Genusvetenskap: Grundkurs, Introduktion till genusvetenskap II, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Hus R:236
15:00
13:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.7, Hus R:236
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Föreläsning, Föreläsning, SIMP19, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Föreläsning, Föreläsning, SIMP19, Hus R:236
12:00
10:00
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning, Föreläsning, RÄSK02, Hus R:236
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Basgruppsarbete, Basgruppsarbete, SIMP19, Hus R:236, Hus R:240
13:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.8, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Seminarium, Seminarium, SIMP19, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Seminarium, Seminarium, SIMP19, Hus R:236
14:00
12:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.8, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning, Föreläsning, RÄSK02, Hus R:236
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.9, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Föreläsning, Föreläsning, SIMP36.9, Hus R:236
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
Kurs 5: Människan i socialt och kulturellt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 4 5:3, Hus R:236
12:00
09:00
Socialantropologi: Grundkurs, Antropologisk teori och metod, Lektion, Lektion, SANA13, Hus R:236
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
Social Sciences: Globalisation, Conflict, Security and the State, Slutseminarium, Slutseminarium, SIMP19.1, SIMP19.2, Hus G 119, Hus R:236
12:00
09:00
Social Sciences: Historical Aspects of Development, Slutseminarium, Slutseminarium, SIMP36, Hus R:236
16:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development, Introduktionsmöte, Introduktionsmöte, SIMM30, Hus R:236
10:00
09:00
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development, Introduktion, Introduktion, SIMM30, Hus R:236
11:30
10:00
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
15:00
13:00
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Workshop, Workshop, SIMM34, Hus R:236
17:00
16:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
12:00
10:00
Förel, Hus R:236
13:00
12:00
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
12:00
10:00
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
12:00
10:00
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning, Föreläsning/Seminarium, Föreläsning/Seminarium, SIMM34, Hus R:236
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Seminarium, Seminarium, SIMM23, Hus R:236
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Föreläsning, Föreläsning, SIMM23, Hus R:236
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
Social Sciences: Fieldwork, Föreläsning, Föreläsning, SIMM25, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Seminarium, Seminarium, SIMM23, Hus R:236
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Föreläsning, Föreläsning, SIMM23, Hus R:236
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
Social Sciences: Fieldwork, Seminarium, Seminarium, SIMM25.1, Hus R:236
12:00
09:00
Social Sciences: Fieldwork, Seminarium, Seminarium, SIMM25.2, Hus R:236
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
Social Sciences: Fieldwork, Föreläsning, Föreläsning, SIMM25, Hus R:236
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
Möte, Hus R:236
16:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development, Workshop, Workshop, SIMM30, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development, Workshop, Workshop, SIMM30, Hus R:236, Hus R:240
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Sociala processer i organisationen, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Hus R:236
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
Social Sciences: Fieldwork, Föreläsning, Föreläsning, SIMM25, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Seminarium, Seminarium, SIMM23, Hus R:236
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
Genusvetenskap: Fortsättningskurs, Delkurs 3: Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA22, Hus R:236
12:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
Social Sciences: Fieldwork, Seminarium, Seminarium, SIMM25.1, Hus R:236
12:00
09:00
Social Sciences: Fieldwork, Seminarium, Seminarium, SIMM25.2, Hus R:236
16:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development, Seminarium, Seminarium, SIMM30, Hus R:236, Hus R:240
12:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Föreläsning, Föreläsning, SIMM23, Hus R:236
12:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences, Seminarium, Seminarium, SIMM23, Hus R:236
12:00
10:00
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Seminarium, Seminarium, SIMM16.2, Hus R:236
16:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Seminarium, Seminarium, SIMM16, Hus G 109, Hus R:236
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod, Handledning, Handledning, SIMM16, Hus R:236
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Social Sciences: Fieldwork, Workshop, Workshop, SIMM25.1, Hus R:236
12:00
09:00
Social Sciences: Fieldwork, Workshop, Workshop, SIMM25.2, Hus R:236
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Introduktion, Introduktion, SIMM27, Hus R:236
10:00
09:00
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Föreläsning, Föreläsning, SIMM27, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Hus R:236
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Genusvetenskap: Grundkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Föreläsning, Föreläsning, SIMM27, Hus R:236
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Möte, Hus R:236
10:45
09:30
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Föreläsning, Föreläsning, SIMM27, Hus R:236
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26, SOCB29, Hus R:236
10:00
08:00
Genusvetenskap: Grundkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Föreläsning, Föreläsning, SIMM27, Hus R:236
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys, Föreläsning, Föreläsning, SIMM32, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Film, Film, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Hus R:236
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26, SOCB29, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Hus R:236
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Workshop, Workshop, SIMM27.1, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Workshop, Workshop, SIMM27.2, Hus R:236
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Föreläsning, Föreläsning, SIMM27, Hus R:236
12:00
10:00
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Workshop, Workshop, SIMM48, Hus R:236
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Workshop, Workshop, SIMM48, Hus R:236
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Tentamen, Hus R:236
12:00
09:00
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi, Seminarium, Seminarium, SIMM35.2, Hus R:236
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26, SOCB29, Hus R:236
12:00
10:00
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Hus R:236
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Workshop, Workshop, SIMM27.1, Hus R:236
12:00
10:00
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis, Workshop, Workshop, SIMM27.2, Hus R:236
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi, Workshop, Workshop, SIMM35, Hus R:236
16:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys, Föreläsning, Föreläsning, SIMM32, Hus R:236
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi, Seminarium, Seminarium, SIMM35.1, Hus R:236
12:00
09:00
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi, Handledning, Handledning, SIMM35.1, Hus R:236
15:00
13:00
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26, SOCB29, Hus R:236
17:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Tentamen, Hus R:236, Hus R:240
17:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Tentamen, Hus R:236, Hus R:240
17:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
Tentamen, Hus R:236, Hus R:240
17:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
Tentamen, Hus R:236, Hus R:240
17:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
Tentamen, Hus R:236, Hus R:240
17:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
Social Sciences: Critical Feminist Perspectives in Social Theory, Omtentamen, Omtentamen, SIMP26, Hus R:236
12:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/9 

  Ändrad senaste dygnet.