Nu - 2019-09-01   Socialhögskolan 28 Edebalksalen Anpassa Prenumerera
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/4 
Självständigt arbete (examensarbete), Föreläsning, Föreläsning, SOPA63 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
11:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/4 
Socialhögskolan 28 Edebalksalen
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/4 
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOPA44 Lund.1, SOPA44 Lund.2, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
09:00
Förel, Socialhögskolan 28 Edebalksalen, Socialhögskolan 37
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/4 
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOPA44 Lund.1, SOPA44 Lund.2, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
13:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 2/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 6/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 7/5 
Möte, Socialhögskolan 20, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
16:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 8/5 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Lektion, Lektion, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
11:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 10/5 
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Möte, Möte, SOPA44 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
09:00
08:00
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOPA44 Lund.1, SOPA44 Lund.2, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
09:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 13/5 
Samhällsvetenskap och socialt arbete, Lektion, Lektion, SOPA21 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
09:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 14/5 
Socialhögskolan 28 Edebalksalen
15:00
12:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 15/5 
Självständigt arbete (examensarbete), Information, Information, SOPA63 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
13:00
12:00
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
16:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 16/5 
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
09:00
Socialt arbete som ämne och profession, Möte, Möte, SOPA11 Lund.1, SOPA11 Lund.2, SOPA11 Lund.3, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 17/5 
Juridik i socialt arbete 2, Föreläsning, Föreläsning, SOPA32 Lund, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 19/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 20/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 21/5 
Socialt arbete: Kommunikation och handling i socialt arbete, Föreläsning, Föreläsning, SOPA44 Lund.1, SOPA44 Lund.2, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 22/5 
Sociologi: Global utvecklingssociologi, Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling och miljöpolitik, Module 2, Distribution of Resources and Poverty, Module 2, Managing Sustainability, Föreläsning, Föreläsning, SOCB26, SOCB29, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 24/5 
Socialt arbete som ämne och profession, Seminarium, Seminarium, SOPA11 Lund.1, SOPA11 Lund.2, SOPA11 Lund.3, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 27/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 28/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 5/6 
Möte, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
17:00
15:00
Möte, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan 28 Edebalksalen
20:00
19:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 1/9