Nu - 2019-09-01   Eden 129 A, Eden 129 B, Eden 129 Hela Anpassa Prenumerera
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Lektion, Lektion, TE 1 1:4, Eden 129 Hela
12:00
09:00
Kurs 1: Introduktion till psykologin och psykologyrket, Lektion, Lektion, TE 1 1:4, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Psykologi: Kandidatkurs, Självständigt empiriskt arbete, Föreläsning, Föreläsning, PSYK11, Eden 129 Hela
13:00
12:00
Psykologi: Kandidatkurs, Självständigt empiriskt arbete, Föreläsning, Föreläsning, PSYK11, Eden 129 Hela
16:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
Socialt arbete som ämne och profession, Redovisning, Redovisning, SOPA11 Lund.2, Eden 129 A
14:00
09:00
Beteendevetenskaplig grundkurs, Omtentamen, Omtentamen, BVGA41, Eden 129 Hela
18:00
14:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
Kurs 13: Klinisk psykologi II, Föreläsning, Föreläsning, TE 9 13:1, Eden 129 Hela
12:00
09:00
Kurs 13: Klinisk psykologi II, Föreläsning, Föreläsning, TE 9 13:1, Eden 129 Hela
16:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Projektarbete, Introduktion, Introduktion, PSYE27, Eden 129 Hela
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
12:00
10:00
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Människan i det flexibla arbetslivet, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Eden 129 Hela
15:00
12:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Möte, Eden 129 Hela
09:00
08:00
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Människan i det flexibla arbetslivet, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Eden 129 Hela
11:00
09:00
Möte, Eden 129 Hela
12:00
11:00
Möte, Eden 129 Hela, Eden 131
19:00
12:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
Möte, Eden 129 Hela, Eden 131
18:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 
Möte, Eden 129 Hela, Eden 131
18:00
08:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Människan i det flexibla arbetslivet, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Eden 129 Hela
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Människan i det flexibla arbetslivet, Föreläsning, Föreläsning, PSYD32, Eden 129 Hela
12:00
10:00
Möte, Eden 129 Hela
15:30
13:30
Möte, Eden 129 Hela
20:00
17:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Redovisning, Redovisning, PSYE17, Eden 129 Hela
12:00
08:15
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
Möte, Eden 129 Hela
12:30
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
12:00
10:00
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Genusvetenskap: Grundkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Eden 129 Hela
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Eden 129 A
12:30
08:30
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
Eden 129 Hela
18:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Eden 129 Hela
14:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
Sem, Eden 129 Hela
17:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 
Sem, Eden 129 Hela
17:00
09:00

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Socialantropologi: Grundkurs, Aktuella frågor i socialantropologi I, Föreläsning, Föreläsning, SANA13, Eden 129 Hela
15:00
13:00
Möte, Eden 129 Hela
18:00
16:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
Genusvetenskap: Grundkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Eden 129 Hela
11:00
10:00
Genusvetenskap: Grundkurs, Metod, Föreläsning, Föreläsning, GNVA20, Eden 129 Hela
12:00
11:00
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs, Konfliktlösning, Föreläsning, Föreläsning, FKVA12, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
12:00
10:00
Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, Lektion, Lektion, TE 1 2:1, Eden 129 Hela
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
Övn, Eden 129 Hela
09:00
08:00
Kurs 14: Examensarbete för psykologexamen, Seminarium, Seminarium, TE 10 14:3, Eden 129 Hela
12:00
09:00
Kurs 14: Examensarbete för psykologexamen, Seminarium, Seminarium, TE 10 14:3, Eden 129 Hela
16:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Slutseminarium, Slutseminarium, SIMM48, Eden 129 A
12:00
10:00
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara), Slutseminarium, Slutseminarium, SIMM48, Eden 129 A
16:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
Statsvetenskap: Grundkurs, Internationell politik, Seminarium, Seminarium, STVA12, Eden 129 Hela
12:00
10:00
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Projektarbete, Introduktion, Introduktion, PSYE27, Eden 129 Hela
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Presentation, Presentation, PSYE26, Eden 129 Hela
12:00
08:00
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Sociala processer i organisationen, Seminarium, Seminarium, PSYD32.3, Eden 129 Hela
17:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
Möte, Eden 129 Hela
16:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/9