Kompl kurs 4:1 ht20
Tid Undervisningstyp Lärare Kommentar
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
13:00 - 17:00 Föreläsning Jens Knutsson Introduktion delkurs 4:1. Oblig KBT - den terapeutiska processen i ett teoretiskt ramverk
v 45 Tis 2020-11-03 v 45
09:00 - 16:00 Föreläsning Livia Petri Ångeststörningar och KBT
  Fre 2020-11-06
09:00 - 12:00 Föreläsning Livia Petri Ångeststörningar och KBT
v 46 Tors 2020-11-12 v 46
13:00 - 16:00 Föreläsning Jens Knutsson Depressionsbehandling Beck
  Fre 2020-11-13
09:00 - 12:00 Föreläsning Jens Knutsson Depressionsbehandling BA
13:00 - 16:00 Föreläsning Matti Cervin Barn och KBT
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
13:00 - 17:00 Föreläsning Shahriar Faghihi Komplexa fall
  Tis 2020-11-17
13:00 - 17:00 Föreläsning Ulrika Linse Strömland Fallformulering (utdelning av material för seminarium). Oblig
  Ons 2020-11-18
09:00 - 16:00 Grupparbete Fallformulering. Grupp 1-3
  Fre 2020-11-20
08:00 - 08:15 Eget arbete, Grupparbete Perioden 20/11 - 27/11 är avsatta för förberedelser till tentamen och examinationsseminarium. Examensmaterial samt gruppindelning för grupptentamen 1/12 läggs ut på Canvas 20/11 kl 8:00
10:00 - 12:00 Seminarium Jens Knutsson Fallformulering. Oblig
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
09:00 - 16:00 Grupparbete Förberedelser för examinationsseminarium. Grupp 1-3
  Tis 2020-12-01
13:00 - 15:00 Examination, Seminarium Jens Knutsson Examinationsseminarium. Grupp 1-3. Oblig
15:00 - 15:15 Utvärdering Jens Knutsson Kursvärdering
  Ons 2020-12-02
16:45 - 17:00 Inlämning Jens Knutsson Kl 17.00 senast inlämning av hemtentamen