2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-PSDV Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Eva Malmberg Psykoterapeutisk metod
13:00 - 16:00 Grupparbete Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Psykoterapeutisk metod
09:00 - 12:00 Grupparbete Hus M 138, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Eva Malmberg Dynamisk bedömning
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 2
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Martin Svensson Ångest: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
09:00 - 12:00 Seminarium Hus M 138, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Eva Malmberg Metodseminarium
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 3
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Håkan Johansson Depression: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 4
09:00 - 16:00 Eget arbete Litteraturinläsning
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 041 Ångest och depression
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 5
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Per Johnsson Ätstörningar: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 6
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Gunnar Boman PDM
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Gunnar Boman PDM
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 7
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 041 Patologi och PDM
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 8
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Tomas Rosenlund Psykoser: Diagnostik och psykodynamiskt perspektiv
09:00 - 12:00 Seminarium Hus M 138, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Eva Malmberg Psykoterapeutisk metod
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 9
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Anna Starup Hennius Personlighetsstörningar
10:00 - 12:00 Genomgång Hus M 138 Eva Malmberg Kursgruppsadministration
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 10
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 11
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Anna Starup Hennius Personlighetsstörningar
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Etzel Cardeña Dissociation
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Handledning 12