PSYD52 HT20
Tid Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
13:00 - 14:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Ines Bramao Introduktion till kursen
14:00 - 16:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Introduktion till kognitions- och neuropsykologi
  Tis 2020-09-01
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Hjärnans evolution
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Funktionell neuroanatomi del 1
  Ons 2020-09-02
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Funktionell neuroanatomi del 2
  Tors 2020-09-03
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Kommunikation inom neuron
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Kommunikation mellan neuron
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Mats Blomberg Introduktion till bibliotekets resurser
  Tis 2020-09-08
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Metoder
  Ons 2020-09-09
08:15 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Eden 236 Ines Bramao Funktionell neuroanatomi del 3
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom del 1
  Tors 2020-09-10
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Hjärnans utveckling
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom del 2
15:15 - 16:00 Barnpsykologi, Baskunskap om kreativitet, Biologi och kognition, Individuell prestationspsykologi, Introduktion, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Introduktion till socialpsykologin, Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi, samtals- och intervjuteknik, Psykologiska koncept fr social kognition o social psykologi, Rekrytering och urval av personal Möte PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD44, PSYD52, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Välkomstmöte
  Fre 2020-09-11
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Ines Bramao EEG demonstration
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Ines Bramao EEG demonstration
  Tis 2020-09-15
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.3 Ines Bramao EEG demonstration
  Ons 2020-09-16
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.4 Ines Bramao EEG demonstration
  Fre 2020-09-18
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Roger Johansson Grupp 1a-d. Obligatoriskt
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Roger Johansson Grupp 2a-d. Obligatoriskt
v 39 Fre 2020-09-25 v 39
08:00 - 12:00 Introduktion Tentamen PSYD52
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 10:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Roger Johansson Syn
  Tis 2020-09-29
08:00 - 10:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Patric Nordbeck Hörsel
  Ons 2020-09-30
08:00 - 10:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Patric Nordbeck Motorik och sensorik
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
09:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Thord Hallin, Anders Tingström Psykofarmaka och droger
  Tis 2020-10-06
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Casper Kerrén Emotion och motivation
  Ons 2020-10-07
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Lena Lindström Sömn
  Fre 2020-10-09
10:00 - 12:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52.1 Roger Johansson Grupp 1a-d. Obligatoriskt
13:00 - 15:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52.2 Roger Johansson Grupp 2a-d. Obligatoriskt
v 42 Tors 2020-10-15 v 42
08:00 - 12:00 Basala funktioner Tentamen PSYD52
v 43 Tis 2020-10-20 v 43
08:00 - 10:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Uppmärksamhet
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Exekutiva funktioner
  Ons 2020-10-21
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Mikael Johansson Minne del 1
  Tors 2020-10-22
13:00 - 17:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Mikael Johansson Minne del 2
  Fre 2020-10-23
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Mikael Johansson Minne del 3
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Ines Bramao Språk
  Tis 2020-10-27
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Sverker Sikström Problemlösning
  Ons 2020-10-28
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Sverker Sikström Konnektionism
  Tors 2020-10-29
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Susanna Vestberg Klinisk minnesutredning
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Roger Johansson Tänkande och beslutsfattande
v 45 Tis 2020-11-03 v 45
13:00 - 15:00 Kognitiv laboration Föreläsning PSYD52 Casper Kerrén, Patric Nordbeck Introduktion till delkurs 3b, kognitiv laboration
  Lör 2020-11-07
09:00 - 13:00 Barnpsykologi, Introduktion, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Introduktion till socialpsykologin, Vetenskapliga metoder Omtentamen PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYK11
v 46 Tis 2020-11-10 v 46
10:00 - 11:45 Högre kognitiva funktioner Seminarium PSYD52.1 Ines Bramao Grupp 1a-d. Obligatoriskt
13:00 - 14:45 Högre kognitiva funktioner Seminarium PSYD52.2 Ines Bramao Grupp 2a-d. Obligatoriskt
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Tentamen PSYD52
  Tis 2020-11-17
10:00 - 12:00 Kognitiv laboration Föreläsning PSYD52 Mats Blomberg PSYD52
13:00 - 14:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 1. Casper Kerrén grupp 1A Patric Nordbeck grupp 1B
14:00 - 15:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 1. Casper Kerrén grupp 2A Patric Nordbeck grupp 2B
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 1. Casper Kerrén grupp 3A Patric Nordbeck grupp 3B
  Tors 2020-11-19
13:00 - 14:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 2. Casper Kerrén grupp 1A Patric Nordbeck grupp 1B
14:00 - 15:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 2. Casper Kerrén grupp 2A Patric Nordbeck grupp 2B
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 2. Casper Kerrén grupp 3A Patric Nordbeck grupp 3B
  Lör 2020-11-21
09:00 - 13:00 Basala funktioner, Psykologiska koncept fr social kognition o social psykologi Omtentamen PSYD44, PSYD52, PSYE26
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
23:45 - 00:00 Inlämning PSYD52 Kl 23.45 deadline inlämning av data
  Ons 2020-11-25
13:00 - 14:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 3. Casper Kerrén grupp 1A Patric Nordbeck grupp 1B
14:00 - 15:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 3. Casper Kerrén grupp 2A Patric Nordbeck grupp 2B
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 3. Casper Kerrén grupp 3A Patric Nordbeck grupp 3B
  Fre 2020-11-27
23:45 - 00:00 Inlämning PSYD52 Kl 23.45 deadline för inlämning av utkast av labrapport
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
23:15 - 23:30 Kognitiv laboration Inlämning PSYD52 Kl 23.45 deadline för inlämning av reviderat utkast av lab rapport
  Ons 2020-12-02
13:00 - 14:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 4. Casper Kerrén grupp 1A Patric Nordbeck grupp 1B
14:00 - 15:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 4. Casper Kerrén grupp 2A Patric Nordbeck grupp 2B
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Handledning 4. Casper Kerrén grupp 3A Patric Nordbeck grupp 3B
  Fre 2020-12-04
13:00 - 16:00 Seminarium PSYD52 Casper Kerrén, Patric Nordbeck Slutseminarium. Obligatoriskt
23:45 - 00:00 Inlämning PSYD52 Kl 23.45 deadline för inlämning av slutversion av labrapport
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Mikael Johansson Emotion
  Tis 2020-12-08
08:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Mikael Johansson Emotion och minne
  Ons 2020-12-09
08:00 - 10:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Andreas Falck Social interaktion
  Tors 2020-12-10
10:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Sophia Åkerblom Posttraumatisk stressyndrom
13:00 - 14:00 Projektarbete Föreläsning PSYD52 Sophia Åkerblom Introduktion till delkurs 5 - projektarbete
  Fre 2020-12-11
10:00 - 11:45 Emotion och social interaktion Seminarium PSYD52.1 Ines Bramao Grupp 1a-d. Obligatoriskt
13:00 - 14:45 Emotion och social interaktion Seminarium PSYD52.2 Ines Bramao Grupp 2a-d. Obligatoriskt
v 51 Tors 2020-12-17 v 51
08:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Tentamen PSYD52
  Fre 2020-12-18
08:00 - 12:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Sophia Åkerblom Handledning
v 1 Lör 2021-01-09 v 1
09:00 - 13:00 Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologi, Högre kognitiva funktioner, Sociala processer i organisationen, Stereotyper och fördomar, Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik Omtentamen PEAB08, PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
08:00 - 12:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Sophia Åkerblom Handledning
  Fre 2021-01-15
08:00 - 12:00 Projektarbete Seminarium PSYD52.1 Sophia Åkerblom Slutseminarium projektarbete. Obligatoriskt
13:00 - 17:00 Projektarbete Seminarium PSYD52.2 Sophia Åkerblom Slutseminarium projektarbete. Obligatoriskt