TE 1 2:1 HT20
Tid Undervisningstyp Lärare Kommentar
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
10:00 - 12:00 Introduktion Bertil Persson Läsning: delkursbeskrivning ht20. Frågor ställs på Canvas, diskussioner kl 10-16
  Ons 2020-12-02
10:00 - 16:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion-Beteendegenetik. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16 t.o.m. Må 7/12. Litteratur: BG1-4 + K4:1, K7:3
v 50 Tis 2020-12-08 v 50
09:00 - 16:00 Seminarium Bertil Persson Utförande: Evolutionspsykologi Oblig. Grupparbete i zoom. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 09-16. Litteratur: K4:1 sid. 110-114 och BG4 sid. 10-12, 25-38
  Ons 2020-12-09
10:00 - 16:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion-Neuropsykologi. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16 t.o.m. Må 14/12. Litteratur: K:1, K:2, K:3, K4:2, K5:3, K6:2, K12:4, K13:3, K14:1, NP-KOMPL.
v 51 Tis 2020-12-15 v 51
09:00 - 16:00 Seminarium Bertil Persson Utförande: Hjärnmodellsövning Oblig. Grupparbete i zoom. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 09-16. Litteratur: Se Hjärnkartor och film på Canvas
  Ons 2020-12-16
10:00 - 12:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion-Den vakna och sovande hjärnan. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16. Litteratur: K:8
  Tors 2020-12-17
10:00 - 12:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion- Könsutveckling och sexuell variation. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16. Litteratur: K:10, K11:2, NP-KOMPL
  Fre 2020-12-18
10:00 - 12:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion- Emotioner, emotionell stress. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16. Litteratur: K:11, NP-KOMPL
v 1 Tors 2021-01-07 v 1
10:00 - 12:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion- Psykopatologi – biologiska fynd. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16. Litteratur: K:14, K2:2
  Fre 2021-01-08
10:00 - 12:00 Föreläsning Bertil Persson Läsning: Essälektion- Homeostas – jämviktstillstånd. Frågor ställs på Canvas Diskussioner kl. 10-16. Litteratur: K:9, NP-KOMPL
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
09:00 - 13:00 Tentamen Publiceras på Canvas Omtenta lördag 20/2 kl 9-13