2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-PSDU Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
v 5 Ti 2019-01-29 v 5
09:00 - 12:00 Föreläsning Eden 137 Ulrika Hult Metod
13:00 - 16:00 Föreläsning Eden 137 Ulrika Hult Metod
  On 2019-01-30
09:00 - 12:00 Grupparbete Hus M 138, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Eva Malmberg Dynamisk bedömning
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 2
v 7 Ti 2019-02-12 v 7
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Martin Svensson Ångest: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
  On 2019-02-13
09:00 - 12:00 Seminarium Hus M 138, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Eva Malmberg Metodseminarium
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 3
v 9 Ti 2019-02-26 v 9
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
  On 2019-02-27
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Håkan Johansson Depression: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 4
v 11 Ti 2019-03-12 v 11
09:00 - 16:00 Eget arbete Litteraturinläsning
  On 2019-03-13
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 041 Ångest och depression
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014
v 13 Ti 2019-03-26 v 13
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
  On 2019-03-27
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Per Johnsson Ätstörningar: Diagnos och psykodynamiskt perspektiv
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 6
v 15 Ti 2019-04-09 v 15
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Gunnar Boman PDM
  On 2019-04-10
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Gunnar Boman PDM
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 7
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
  On 2019-04-24
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 041 Patologi och PDM
12:45 - 16:15 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 8
v 19 Ti 2019-05-07 v 19
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 138 Tomas Rosenlund Psykoser: Diagnostik och psykodynamiskt perspektiv
  On 2019-05-08
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 109 Ulrika Hult Psykoterapeutisk metod
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 9
v 21 Ti 2019-05-21 v 21
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 109 Ulrika Hult Diagnostik och bedömning specifikt barn
  On 2019-05-22
10:00 - 12:00 Genomgång Hus M 138, Hus P 204 Eva Malmberg Kursgruppsadministration
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 10
v 23 On 2019-06-05 v 23
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 11
v 35 Ti 2019-08-27 v 35
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus M 109 Ulrika Hult Diagnostik och bedömning specifikt barn
  On 2019-08-28
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus M 138 Etzel Cardeña Dissociation
12:45 - 16:30 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Handledning 12