TE 4 5:3 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 41 Ons 2020-10-07 v 41
10:00 - 11:00 Föreläsning TE 4 5:2, TE 4 5:3 Bengt Brattgård Delkurs 5:3. Gruppindelning, gruppdagbok, med mera
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 4 5:2, TE 4 5:3 Kirsti Tellas Om gruppobservation
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
10:00 - 12:00 Lektion TE 4 5:3 Bengt Brattgård Gruppteori 1
  Tis 2020-11-10
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 4 5:3 Marijana Barisic AIG 1 - Arbete i grupp
13:00 - 16:00 Övning TE 4 5:3 Marijana Barisic AIG 1
  Ons 2020-11-11
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 4 5:3 Marijana Barisic AIG 2
13:00 - 16:00 Övning TE 4 5:3 AIG 2
  Tors 2020-11-12
08:00 - 10:00 Lektion TE 4 5:3 Kirsti Tellas Gruppobservation
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 4 5:3 AIG 3
13:00 - 16:00 Övning TE 4 5:3 AIG 3
  Fre 2020-11-13
08:00 - 10:00 Lektion TE 4 5:3 Bengt Brattgård Gruppteori 2
10:00 - 12:00 Lektion TE 4 5:3 Christopher Mathieu Organisationsteori 2
13:00 - 15:00 Lektion TE 4 5:3 Christopher Mathieu Organisationsteori 1
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
10:00 - 12:00 Lektion TE 4 5:3 Bengt Brattgård Gruppteori 3
13:00 - 15:00 Lektion TE 4 5:3 Bengt Brattgård Gruppteori 4
  Tis 2020-11-17
08:00 - 15:00 Övning Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 Marijana Barisic Interventioner i grupp
  Ons 2020-11-18
08:00 - 15:00 Övning Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6 Marijana Barisic Interventioner i grupp
  Tors 2020-11-19
09:00 - 16:00 Handledning TE 4 5:3 Kirsti Tellas I gruppobservation. Se separat schema
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
08:00 - 10:00 Tentamen TE 4 5:3 Ordinarie tentamen. Omtenta lördag 9/1 kl 9-11, anmälan till expeditionen i förväg
  Fre 2020-11-27
16:45 - 17:00 Inlämning TE 4 5:3 Kl 17.00 senast inlämning av gruppobservationsrapport
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
09:00 - 16:00 Handledning TE 4 5:3 Bengt Brattgård Gruppdagboksanalys. En timme per grupp, bokas i förväg
  Tors 2020-12-03
10:00 - 12:00 Redovisning TE 4 5:3 Bengt Brattgård, Kirsti Tellas Gruppobservation
13:00 - 15:00 Redovisning TE 4 5:3 Bengt Brattgård, Kirsti Tellas Gruppobservation
v 50 Tis 2020-12-08 v 50
08:00 - 10:00 Redovisning TE 4 5:3 Bengt Brattgård, Kirsti Tellas Gruppdagboksanalys
13:00 - 16:00 Seminarium TE 4 5:3 Individuell reflektion
16:00 - 17:00 Lektion TE 4 5:2, TE 4 5:3 Bengt Brattgård, Tomas Jungert Kursvärdering
  Ons 2020-12-09
11:45 - 12:00 Inlämning TE 4 5:3 Kl 12.00 senast inlämning av individuell uppgift