2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-KOBV Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
v 5 Må 2019-01-28 v 5
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 2
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Henrik Friedlitz Psykopatologi/diagnostik: Fallformulering/beteendeanalys
  Ti 2019-01-29
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Henrik Friedlitz Psykopatologi/diagnostik: Fallformulering/beteendeanalys
v 7 Må 2019-02-11 v 7
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 3
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Gardar Viborg Psykoterapeutiska teorier/metoder: Sokratism och kollaborativ empiriscism
  Ti 2019-02-12
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 17:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder: Exponeringsseminarium utifrån Craske 2013 och Gillihan 2012
v 9 Må 2019-02-25 v 9
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt,Anders Klarin Handledning 4
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Catharina Strid Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Martell och BA
  Ti 2019-02-26
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
v 11 Må 2019-03-11 v 11
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 5
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Becks modell Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Att omsätta modellerna i praktiken.
  Ti 2019-03-12
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: Ångestsyndrom och ångeststörningar – Panic disorder and Social Anxiety disorder
v 13 Må 2019-03-25 v 13
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 6
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: Ångestsyndrom och ångeststörningar – Generalized Anxiety Disorder
  Ti 2019-03-26
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
v 15 Må 2019-04-08 v 15
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 7
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder Fobibehandling – teori och riktlinjer enligt Lars-Göran Öst
  Ti 2019-04-09
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: – OCD
13:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens)
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
v 19 Må 2019-05-06 v 19
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 8
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Anna Pardo, Björn Gustavson, Gardar Viborg, Lena Tärnhäll, Njördur Viborg, Elisabeth Ingvarsson, Anders Nymansson Specifik fobi: Handledning 1: genomgång av bedömningar samt pre-treatment instruktioner (visa beteendeanalys)
  Ti 2019-05-07
09:00 - 10:00 Grupparbete Hus P 206 Jens Knutsson
10:00 - 16:00 Grupparbete Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Psykopatologi. Grupparbete fallformulering, val av modell
v 21 Må 2019-05-20 v 21
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Shahriar Faghihi, Natasha Nilsson, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 9
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Anna Pardo, Björn Gustavson, Gardar Viborg, Lena Tärnhäll, Njördur Viborg, Elisabeth Ingvarsson, Anders Nymansson Specifik fobi: Handledning 2. Genomgång av exponeringssession och förberedelse av vidmakthållande och eftersamtal
  Ti 2019-05-21
09:00 - 17:00 Examination Hus R 144 Jens Knutsson Seminarium och examination Psykopatologi moment 1: fallformulering och val av modell
v 23 Må 2019-06-03 v 23
09:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens) Inlämning hemtentamen senast 13:e juni
  Ti 2019-06-04
09:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens) Inlämning hemtentamen senast 13:e juni
v 35 Må 2019-08-26 v 35
08:00 - 12:00 Handledning Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Anna Pardo, Björn Gustavson, Lena Tärnhäll, Natasha Nilsson, Shahriar Faghihi, Suzanna Hatt, Anders Klarin Handledning 11
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Anna Pardo, Björn Gustavson, Gardar Viborg, Lena Tärnhäll, Njördur Viborg, Elisabet Ingvarsson, Anders Nymansson Psykoterapeutiskt arbete under handledning: Fobihandledning 3 - uppföljning
  Ti 2019-08-27
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Shahriar Faghihi Utbrändhetssyndrom och stressrelaterad ohälsa