TE 1 1:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 40 Ons 2020-09-30 v 40
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:236 Elinor Schad Introduktion till delkurs 1:2. Presentation av grupparbete. Profession I: definitioner och historisk tillbakablick. Oblig HYBRID grupp 1 & 2
13:00 - 16:00 Grupparbete TE 1 1:2 - Start planering av intervjuuppgift (intervjuguide). Grupp 1-8
  Tors 2020-10-01
13:00 - 14:45 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:240 Elinor Schad Etik: yrkesetiska principer. Oblig HYBRID, grupp 3 & 4
  Fre 2020-10-02
09:15 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:240 Martin Wolgast Evidensbaserat psykologiskt arbete. Oblig. HYBRID Grupp 5 & 6
10:15 - 12:00 Seminarium TE 1 1:2 Hus R:240 Martin Wolgast Evidensbaserat psykologiskt arbete. Oblig. HYBRID Grupp 5 & 6
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
13:00 - 14:45 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:236 Elinor Schad Profession II: jurisdiktion, gränsdragningar och teamarbete. Oblig HYBRID, grupp 5 & 6
  Tis 2020-10-06
13:00 - 16:00 Seminarium TE 1 1:2 - Litteratur: Boken av Möller et al. Grupp 1-8
  Ons 2020-10-07
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Elinor Schad Etik: inför seminariet ska frågeformuläret "Moral Foundations Questionnaire" vara ifyllt. På seminariet diskussion kring gruppens resultat från ett professionssammanhang (grupperna 1-3)
13:00 - 14:00 Föreläsning TE 1 1:2 Elinor Schad Frågestund! (ej oblig)
14:00 - 16:00 Seminarium Grupp 2 Elinor Schad Etik: inför seminariet ska frågeformuläret "Moral Foundations Questionnaire" vara ifyllt. På seminariet diskussion kring gruppens resultat från ett professionssammanhang (grupperna 4-6)
  Tors 2020-10-08
13:15 - 14:00 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:240 Elinor Schad Profession III: att arbeta som psykolog, roll och identitet. Oblig HYBRID, grupp 3 & 4
14:15 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:2 Hus R:240 Elinor Schad Profession IV: arbetsmiljö och etik, hur hänger det ihop? Oblig HYBRID, grupp 3 & 4
  Fre 2020-10-09
09:45 - 10:00 Inlämning TE 1 1:2 Elinor Schad Kl 10.00 senast inlämning av etikanalys
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:2 Elinor Schad Profession V: om empati, kulturell intelligens, evidens och resiliens. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium TE 1 1:2 - Tvärgrupper. Se separat instruktioner via epost eller kurssida
15:00 - 16:00 Seminarium TE 1 1:2 - Grupp 1-8. Återkoppling till egna gruppen
v 42 Tis 2020-10-13 v 42
13:00 - 17:00 Examination TE 1 1:2 Elinor Schad Tider för varje grupp, se Canvas. Pricktider (grupperna A-D)
  Ons 2020-10-14
13:00 - 17:00 Seminarium TE 1 1:2 Elinor Schad Tider för varje grupp, se Canvas. Pricktider (grupperna E-H)
17:00 - 17:15 Inlämning TE 1 1:2 Elinor Schad Kl 17.00 senast inlämning reflekterande uppsats