TE 2 3:1 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
10:00 - 13:00 Föreläsning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Introduktion till delkurs 3:1 och samtalsmomentet. Oblig
  Ons 2020-12-02
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Utvecklingspsykologi och personlighetsutveckling
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Utvecklingspsykologi och personlighetsutveckling
  Tors 2020-12-03
08:15 - 12:00 Övning Grupp A, Grupp B - Samtalsteknik. Oblig
13:15 - 17:00 Övning Grupp A, Grupp B Samtalsteknik. Oblig
  Fre 2020-12-04
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 2 3:1 Hanin Alak, Alexandra Platonova Kultur och bemötande. Oblig
13:00 - 13:15 Utlämning av uppgift TE 2 3:1 Kl 13.00 hemtentamen publiceras
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
10:00 - 12:00 Seminarium TE 2 3:1 Hanin Alak, Alexandra Platonova Kultur och bemötande. Oblig
13:00 - 14:00 Föreläsning TE 2 3:1 Hanin Alak, Alexandra Platonova Kultur och bemötande. Oblig
  Tis 2020-12-08
08:15 - 12:00 Övning Grupp A - Samtalsövning, videoinspelning 1. Grupp A. Oblig
13:15 - 17:00 Övning Grupp A - Samtalsövning, videoinspelning 1. Grupp A. Oblig
  Ons 2020-12-09
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 1A. Oblig
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp B - Samtalsövning, videoinspelning 1. Grupp B. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 2A. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 3A. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp B - Samtalsövning, videoinspelning 1. Grupp B. Oblig
  Tors 2020-12-10
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 4A. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 1B. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 5A. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 2B. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 1. Grupp 6A. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 3B. Oblig
  Fre 2020-12-11
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 4B. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 5B. Oblig
15:15 - 17:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 1. Grupp 6B. Oblig
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp B - Samtalsövning, videoinspelning 2. Grupp B. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp A - Samtalsövning, videoinspelning 2. Grupp A. Oblig
  Tis 2020-12-15
08:15 - 12:00 Övning Grupp B - Samtalsövning, videoinspelning 2. Grupp B. Oblig
13:15 - 17:00 Övning Grupp A - Samtalsövning, videoinspelning 2. Grupp A. Oblig
  Ons 2020-12-16
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 1A. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 1B. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 2A. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 2B. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 3A. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 3B. Oblig
  Tors 2020-12-17
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 4A. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 4B. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 5A. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 5B. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Emilia Thorup Återkoppling 2. Gr 6A. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp B Katarina Kjell Återkoppling 2. Gr 6B. Oblig
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
07:45 - 08:00 Inlämning TE 2 3:1 Kl 8.00 senast inlämning av hemtentamen
08:00 - 12:00 Föreläsning TE 2 3:1 Eva Tideman Det salutogena perspektivet och syskonskap
13:00 - 17:00 Föreläsning TE 2 3:1 Eva Tideman Psykologens arbete i ett livsloppsperspektiv
  Fre 2021-01-15
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Introduktion slutövning. Oblig
10:00 - 12:00 Övning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Case: tvärgruppsdiskussioner. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 2 3:1 Yunhwan Kim Case: tvärgruppsdiskussioner. Oblig
15:00 - 16:00 Seminarium TE 2 3:1 Yunhwan Kim Delkursvärdering