2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-KOBU Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 2
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Henrik Friedlitz Psykopatologi/diagnostik: Fallformulering/beteendeanalys
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Henrik Friedlitz Psykopatologi/diagnostik: Fallformulering/beteendeanalys
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 3
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Gardar Viborg Psykoterapeutiska teorier/metoder: Sokratism och kollaborativ empiriscism
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 17:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder: Exponeringsseminarium utifrån Craske 2013 och Gillihan 2012
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 4
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Catharina Strid Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Martell och BA
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 5
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Becks modell Psykoterapeutiska teorier/metoder: Depression – Att omsätta modellerna i praktiken.
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: Ångestsyndrom och ångeststörningar – Panic disorder and Social Anxiety disorder
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 6
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: Ångestsyndrom och ångeststörningar – Generalized Anxiety Disorder
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 7
13:00 - 16:00 Föreläsning Hus R 144 Anna Pardo Psykoterapeutiska teorier/metoder Fobibehandling – teori och riktlinjer enligt Lars-Göran Öst
09:00 - 12:00 Föreläsning Hus R 144 Sean Perrin Psykoterapeutiska teorier/metoder: – OCD
13:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens)
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 8
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Eva-Lena Skogsblad, Katrin Bernstad Specifik fobi: Handledning 1: genomgång av bedömningar samt pre-treatment instruktioner (visa beteendeanalys)
09:00 - 10:00 Grupparbete Hus P 206 Jens Knutsson
10:00 - 16:00 Grupparbete Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Psykopatologi. Grupparbete fallformulering, val av modell
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Gardar Viborg, Eva-Lena Skogsblad Handledning 9
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Eva-Lena skogsblad, Katrin Bernstad Specifik fobi: Handledning 2. Genomgång av exponeringssession och förberedelse av vidmakthållande och eftersamtal
13:00 - 15:00 Examination, Seminarium Hus P 206 Gardar Viborg Seminarium och examination Psykopatologi moment 1: fallformulering och val av modell
09:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens) Inlämning hemtentamen senast 13:e juni
09:00 - 16:00 Eget arbete Arbete med hemtentamen (psykoterapeutiska teorier och metoder 1& 2) : KBT, förhållningssätt och evidens) Inlämning hemtentamen senast 13:e juni
08:30 - 12:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Eva-Lena Skogsblad, Gardar Viborg Handledning 11
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 013, Hus P 014 Eva-Lena Skogsblad, Katrin Bernstad Psykoterapeutiskt arbete under handledning: Fobihandledning 3 - uppföljning
09:00 - 16:00 Föreläsning Hus P 206 Gardar Viborg Psykopatologi/Diagnostik: Fallformulering barn och familjer vid komplex problematik