TE 9 14 HT20
Tid Undervisningstyp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Fre 2020-09-04 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning Margit Wångby Lundh Introduktion till kurs 14, del 1. Grupp 1 = grupp A+B från kurs 9. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning Margit Wångby Lundh Introduktion till kurs 14, del 1. Grupp 2 = grupp C+D från kurs 9. Oblig
v 37 Fre 2020-09-11 v 37
08:15 - 10:00 Föreläsning Eden 129 Hela Margit Wångby Lundh Introduktion till kurs 14, del 2. Grupp 1 = grupp A+B från kurs 9. Oblig
10:15 - 12:00 Föreläsning Eden 129 Hela Margit Wångby Lundh Introduktion till kurs 14, del 2. Grupp 2 = grupp C+D från kurs 9. Oblig
v 41 Fre 2020-10-09 v 41
11:45 - 12:00 Inlämning Kl 12.00 senast inlämning av Val av uppsatsämne, via Canvas
13:00 - 13:15 Seminarium Uppsatsseminarier. Program publiceras ca 2 veckor i förväg
v 51 Fre 2020-12-18 v 51
11:45 - 12:00 Seminarium Uppsatsseminarier. Program publiceras ca 2 veckor i förväg
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
11:45 - 12:00 Seminarium Uppsatsseminarier. Program publiceras ca 2 veckor i förväg
  Tors 2021-01-14
11:45 - 12:00 Seminarium Uppsatsseminarier. Program publiceras ca 2 veckor i förväg
  Fre 2021-01-15
11:45 - 12:00 Inlämning Kl 12.00 senast inlämning av 1) Projektplan, 2) Etikdeklaration, 3) Tidpunkt för inlämning av uppsats under vt21. Samtliga lämnas in via Canvas