kurs 1 moment 1 ht20
Tid Undervisningstyp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
10:15 - 12:00 Föreläsning Hus P 115 Elinor Schad Introduktion till veckan och varandra. Introduktion till profession
13:15 - 17:00 Grupparbete Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Egna yrkeserfarenheter
  Tis 2020-09-01
09:15 - 12:00 Föreläsning Eden 131 Elinor Schad Att arbeta som psykolog, roll och identitet. Samverkan med andra yrkesgrupper (gränsdragningar). Framåtblick: PTP, legitimation och specialist
13:15 - 16:00 Grupparbete Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 - Yrkesetiskt dilemma från egen erfarenhet
  Ons 2020-09-02
09:15 - 11:00 Seminarium Hus P 115 Elinor Schad Presentationer av etiska dilemman från egna erfarenheter
11:15 - 12:00 Föreläsning Hus P 115 Elinor Schad Etiska skavsår och psykologers arbetsmiljö
13:15 - 15:00 Föreläsning Hus P 115 Elinor Schad Empati och kulturell intelligens i psykologarbetet. Resiliens i mitt arbete som psykolog
  Tors 2020-09-03
09:15 - 12:00 Seminarium Hus P 115 Elinor Schad Ett anmälningsärende: bristande journalföring
v 37 Ons 2020-09-09 v 37
09:00 - 15:45 Examination, Seminarium Eden 131 Elinor Schad