TE 6 8 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
09:00 - 10:00 Föreläsning Tomas Kempe Introduktion till delkurserna 8:1 och 8:3. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning Amanda Klysing, Fredrik Vanek Introduktion till delkurs 8:2, Litteraturöversikt. Artikelsökning. Oblig
v 43 Mån 2020-10-19 v 43
08:00 - 09:45 Seminarium Grupp 1 Hus M 123 Beatrice Nyström Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 2 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Hus M 123 Beatrice Nyström Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
  Tis 2020-10-20
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 3 Hus M 123 Amanda Klysing Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 4 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 3 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 4 Hus M 123 Amanda Klysing Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
  Tors 2020-10-22
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 115 Amanda Klysing Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 6 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 202 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 6 Hus P 115 Amanda Klysing Litteraturöversikt: idéseminarium. Oblig
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 1 Hus P 202 Beatrice Nyström Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 2 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Hus P 202 Beatrice Nyström Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp 1 Hus M 123 Professionsarbete. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp 2 Hus P 206 Professionsarbete. Oblig
  Tis 2020-11-17
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 3 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 4 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 3 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 4 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
13:00 - 16:45 Seminarium Grupp 3 Hus M 123 Professionsarbete. Oblig
13:00 - 16:45 Seminarium Grupp 4 Hus P 206 Professionsarbete. Oblig
  Tors 2020-11-19
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 6 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 206 Tomas Kempe Erfarenhetsutbyte. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 6 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt: analys och slutsatser. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 206 Professionsarbete. Oblig
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp 6 Hus M 123 Professionsarbete. Oblig
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Hus M 123 Professionsarbete. Oblig
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp 2 Hus M 138 Beatrice Nyström Litteraturöversikt, examination. Oblig
12:45 - 15:30 Seminarium Grupp 2 Hus M 123 Professionsarbete. Oblig
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp 1 Hus M 138 Beatrice Nyström Litteraturöversikt, examination. Oblig
  Tis 2020-12-08
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 3 Professionsarbete. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 4 Amanda Klysing Litteraturöversikt, examination. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 3 Amanda Klysing Litteraturöversikt, examination. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 4 Professionsarbete. Oblig
  Tors 2020-12-10
08:15 - 09:00 Introduktion Catharina Strid Introduktion till kurs 9, handlett klientarbete
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp 5 Hus P 206 Professionsarbete. Oblig
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp 6 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt, examination. Oblig
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp 5 Hus P 202 Amanda Klysing Litteraturöversikt, examination. Oblig
13:15 - 16:00 Seminarium Grupp 6 Hus P 206 Professionsarbete. Oblig
v 2 Tors 2021-01-14 v 2
09:00 - 12:00 Föreläsning Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 Jonas Bjärehed, Tomas Kempe Professionsarbete, examination. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6 Jonas Bjärehed, Tomas Kempe Professionsarbete, examination. Oblig