TE 3 4 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Introduktion till kurs 4
  Tis 2020-12-15
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Brottsbalken (BrB): straffrätt
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)/Patientdatalagen (PDL), journalföring
  Tors 2020-12-17
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand HSL/Tvångsvård i psykiatrin: LPT, LRV, LRU
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Monica Larsson Socialtjänstlagen (SoL)/Tvångsvård i socialtjänsten: LVU, LVM
  Fre 2020-12-18
11:45 - 12:00 Utlämning av uppgift TE 3 4 Kl 12.00 publiceras hemtentan på Canvas
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand I: BrB/Brott och straff. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand I: BrB/Brott och straff. Oblig
v 1 Tors 2021-01-07 v 1
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
  Fre 2021-01-08
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Monica Larsson III: SoL/LVU. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Monica Larsson III: SoL/LVU. Oblig
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Förvaltningslagen (FL), Patientsäkerhetslagen (PSL)/Det professionella ansvaret, etik
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)/PSL/PDL: Sekretess, tystnadsplikt
  Tis 2021-01-12
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik. Oblig Kursvärdering
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik. Oblig Kursvärdering
  Fre 2021-01-15
11:45 - 12:00 Inlämning TE 3 4 Kl 12.00 senast inlämning hemtentamen. (Omhemtenta 24/2-4/3 2021.)