kurs 1, 2 och 3mom1 ht20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
10:15 - 12:00 Föreläsning TE 1 B:1 Hus P 115 Elinor Schad Introduktion till veckan och varandra. Introduktion till profession
13:15 - 17:00 Grupparbete TE 1 B:1 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 Egna yrkeserfarenheter
  Tis 2020-09-01
09:15 - 12:00 Föreläsning TE 1 B:1 Eden 131 Elinor Schad Att arbeta som psykolog, roll och identitet. Samverkan med andra yrkesgrupper (gränsdragningar). Framåtblick: PTP, legitimation och specialist
13:15 - 16:00 Grupparbete TE 1 B:1 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042 - Yrkesetiskt dilemma från egen erfarenhet
  Ons 2020-09-02
09:15 - 11:00 Seminarium TE 1 B:1 Hus P 115 Elinor Schad Presentationer av etiska dilemman från egna erfarenheter
11:15 - 12:00 Föreläsning TE 1 B:1 Hus P 115 Elinor Schad Etiska skavsår och psykologers arbetsmiljö
13:15 - 15:00 Föreläsning TE 1 B:1 Hus P 115 Elinor Schad Empati och kulturell intelligens i psykologarbetet. Resiliens i mitt arbete som psykolog
15:00 - 17:00 Föreläsning TE 8 10:4 Robert Holmberg Introduktion till delkurs 10:4. Oblig
  Tors 2020-09-03
09:15 - 12:00 Seminarium TE 1 B:1 Hus P 115 Elinor Schad Ett anmälningsärende: bristande journalföring
  Fre 2020-09-04
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Jonas Bjärehed EBPP en introduktion
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
14:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Psykologers yrkesetik
  Tis 2020-09-08
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Martin Wolgast Anmälningsärenden mot psykologer. Starkt rekommenderat
  Ons 2020-09-09
09:00 - 15:45 Examination, Seminarium TE 1 B:1 Eden 131 Elinor Schad
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
08:00 - 08:15 Inlämning TE 1 B:2 Kl 8.00 senast inlämning 1: skriftlig reflektion kring grundläggande samtalsförmågor
09:00 - 09:45 Föreläsning TE 1 B:2 Hus R:240 Elinor Schad Introduktion till delkurs 2 HYBRID
10:00 - 11:45 Föreläsning TE 1 B:2 Hus R:240 Elinor Schad Samtalsträning, repetition grundläggande förmågor samt fördjupning HYBRID
  Tis 2020-09-15
09:00 - 11:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Elinor Schad Samtalsträning. Grupp 1
13:00 - 15:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Elinor Schad Samtalsträning. Grupp 2
  Fre 2020-09-18
09:00 - 11:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Elinor Schad Samtalsträning, fall 1. Grupp 1
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:00 - 11:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Elinor Schad Samtalsträning, fall 1. Grupp 2
  Tis 2020-09-22
09:15 - 12:00 Föreläsning TE 2 B:3 Eden 131 Jonas Bjärehed Psykiatrisk diagnostik. Hör till delkurs 3
  Tors 2020-09-24
09:00 - 11:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Elinor Schad Examination samtalsträning. Förbered fall 2. Grupp 1
13:00 - 15:45 Övning TE 1 B:2 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Elinor Schad Examination samtalsträning. Förbered fall 2. Grupp 2
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 12:30 Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etikcase. Gruppvis tider som passar med delkurs 10:3
  Tis 2020-09-29
09:15 - 10:00 Föreläsning TE 2 B:3 Eden 131 Elinor Schad Introduktion till delkurs 3
10:15 - 12:00 Föreläsning TE 2 B:3 Eden 131 Elinor Schad Psykologutredning
  Ons 2020-09-30
09:15 - 10:00 Seminarium TE 2 B:3 Hus M 138 Sara Bergman Uppsamling inledande reflektionsuppgift
10:15 - 12:00 Föreläsning TE 2 B:3 Hus M 138 Sara Bergman Introduktion till WAIS-testning
13:15 - 15:00 Föreläsning TE 2 B:3 Hus M 138 Sara Bergman Introduktion till WAIS-testning, forts
  Tors 2020-10-01
09:15 - 13:00 Övning TE 2 B:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 - Övningstestning med WAIS. Parvis
14:00 - 16:30 Föreläsning TE 2 B:3 Hus P 115 Sara Bergman Reflektion och fördjupning
  Fre 2020-10-02
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Sabine Schönfeld Application of evidence based practice to a cognitive model and intervention of PTSD
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Sean Perrin Implementing Evidence-Based-Practice in routine care: The role of training, supervision and outcome monitoring
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
08:00 - 10:00 Föreläsning TE 8 10:4 Bengt Brattgård Psykologprofessionen
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Christopher Mathieu Professionsteori I
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Christopher Mathieu Professionsteori II
  Tis 2020-10-06
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Håkan Johansson Psykoterapi, evidens och praktikens utmaningar
  Ons 2020-10-07
08:15 - 12:00 Grupparbete TE 2 B:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Sara Bergman Att hantera den tekniska manualen-förståelse för WAIS psykometriska egenskaper
  Fre 2020-10-09
08:00 - 11:45 Föreläsning TE 2 B:3 Hus M 138 Sara Bergman Fördjupning och avslutande reflektion
v 42 Mån 2020-10-12 v 42
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 2 B:3 Hus P 115 Elinor Schad Att srkiva utlåtande
  Tis 2020-10-13
08:00 - 11:45 Eget arbete TE 2 B:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 - Individualtestning WAIS med främmande person
  Ons 2020-10-14
08:00 - 11:45 Eget arbete TE 2 B:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 - Individualtestning WAIS med främmande person
  Fre 2020-10-16
15:45 - 16:00 Inlämning TE 2 B:3 Elinor Schad, Sara Bergman Kl 16.00 senast inlämning av utlåtande på Canvas
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
12:00 - 12:15 Utlämning av uppgift TE 2 B:3 Elinor Schad, Sara Bergman Återkoppling utlåtande, individuellt bokade tider
v 45 Ons 2020-11-04 v 45
09:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Henrik Levinsson Autonomi och etik. Obs ny tid
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
08:00 - 16:00 Examination, Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etik. Oblig. Gruppvis enligt särskilt schema
  Tis 2020-11-10
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etik. Oblig. Gruppvis enligt särskilt schema
  Ons 2020-11-11
08:00 - 13:00 Examination TE 8 10:4 Robert Holmberg EBPP och profession. Oblig
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Introduktion till kurs 4
  Tis 2020-12-15
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Brottsbalken (BrB): straffrätt
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)/Patientdatalagen (PDL), journalföring
  Tors 2020-12-17
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand HSL/Tvångsvård i psykiatrin: LPT, LRV, LRU
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Monica Larsson Socialtjänstlagen (SoL)/Tvångsvård i socialtjänsten: LVU, LVM
  Fre 2020-12-18
11:45 - 12:00 Utlämning av uppgift TE 3 4 Kl 12.00 publiceras hemtentan på Canvas
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand I: BrB/Brott och straff. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand I: BrB/Brott och straff. Oblig
v 1 Tors 2021-01-07 v 1
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand II: HSL/LPT, LRV; SoL/LVM. Oblig
  Fre 2021-01-08
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Monica Larsson III: SoL/LVU. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Monica Larsson III: SoL/LVU. Oblig
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Förvaltningslagen (FL), Patientsäkerhetslagen (PSL)/Det professionella ansvaret, etik
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 3 4 Karl Dahlstrand Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)/PSL/PDL: Sekretess, tystnadsplikt
  Tis 2021-01-12
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Karl Dahlstrand IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik. Oblig Kursvärdering
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Karl Dahlstrand IV: PSL/PDL/Det professionella ansvaret, etik. Oblig Kursvärdering
  Fre 2021-01-15
11:45 - 12:00 Inlämning TE 3 4 Kl 12.00 senast inlämning hemtentamen. (Omhemtenta 24/2-4/3 2021.)