TE 1 1:4 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast Introduktion till delkurs 1:4 1. Deskriptiv statistik
  Tis 2020-11-10
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 2. Inferentiell statistik
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Margit Wångby Lundh SPSS 1. Deskriptiv statistik
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Margit Wångby Lundh SPSS 1. Deskriptiv statistik
  Ons 2020-11-11
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp E, Grupp F Margit Wångby Lundh SPSS 1. Deskriptiv statistik
  Tors 2020-11-12
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 3. Hypotestestning
  Fre 2020-11-13
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 4. t-test beroende
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 5. t-test oberoende
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 6. ANOVA
  Tis 2020-11-17
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Margit Wångby Lundh SPSS 2. t-test ANOVA
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Margit Wångby Lundh SPSS 2. t-test ANOVA
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp E, Grupp F Margit Wångby Lundh SPSS 2. t-test ANOVA
  Ons 2020-11-18
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 7. Korrelation och regression
  Tors 2020-11-19
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:4 Martin Wolgast 8. Chi-2
  Fre 2020-11-20
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Margit Wångby Lundh SPSS 3. forts ANOVA. Cronbachs alfa
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Margit Wångby Lundh SPSS 3. forts ANOVA. Cronbachs alfa
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp E, Grupp F Margit Wångby Lundh SPSS 3. forts ANOVA. Cronbachs alfa
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Margit Wångby Lundh SPSS 4. Korrelation och regression. Chi-2
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Margit Wångby Lundh SPSS 4. Korrelation och regression. Chi-2
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp E, Grupp F Margit Wångby Lundh SPSS 4. Korrelation och regression. Chi-2
  Tors 2020-11-26
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Margit Wångby Lundh Projektpresentationer. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 2 Margit Wångby Lundh Projektpresentationer. Oblig
  Fre 2020-11-27
08:00 - 12:00 Tentamen TE 1 1:4 Statistik Datum för omtentamen lördag 9/1 2021 kl 9-13
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
08:00 - 12:00 Tentamen TE 1 1:4 SPSS Datum för omtentamen måndag 11/1 2021, kl 8-12