2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-FAMT Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Pelle Olson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Hbtq i par- och familjeterapi
15:00 - 16:00 Introduktion Eden 131 Gisela Priebe Delge kursvärdering; introduktion T2
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Cecilia Scott Wiklöf Psykoterapeutiska teorier/metoder: Systemisk analys
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Gisela Priebe Psykopatologi/diagnostik: Familjediagnostik
09:00 - 11:00 Handledning Eden 131 Gisela Priebe, Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Start handledning
10:00 - 12:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 1
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 2
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Simon Bloomfield Psykoterapeutiska teorier/metoder: Faser i familjeterapin
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 3
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 4
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Ingemar Ericsson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Behandlarens olika roller
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Kursråd
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 5
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 6
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 7
09:00 - 16:00 Föreläsning LUX Aula, Nedre Monica Mc Goldrick Psykoterapeutiska teorier/metoder:Family Life Cycle
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 236 Monica Mc Goldrick Psykoterapeutiska teorier/metoder:Family Life Cycle (II)
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 8
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Psykopatologi/diagnostik: Familjediagnostik
09:00 - 12:00 Föreläsning Eden 131 Pelle Olson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Feedback barn & ungdomar
13:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Gisela Priebe Psykoterapeutiska teorier/metoder: Fortlöpande utvärdering
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Kursvärdering
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 9
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Cecilia Örnemark Psykoterapeutiska teorier/metoder: Bonusfamiljer/styvfamiljer
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Delge kursvärdering
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Cecilia Scott Wiklöf, Lotta Björk, Tryggve Balldin Handledning 10
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium