2019-01-21 - 2019-09-01   SAPST-18H-FAMT Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Lokaler* Lärare Kommenter
v 5 Ti 2019-01-29 v 5
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Pelle Olson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Hbtq i par- och familjeterapi
15:00 - 16:00 Introduktion Eden 131 Gisela Priebe Delge kursvärdering; introduktion T2
  On 2019-01-30
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Cecilia Scott Wiklöf Psykoterapeutiska teorier/metoder: Systemisk analys
  To 2019-01-31
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 7 Ti 2019-02-12 v 7
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Gisela Priebe Etik och psykoterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Gisela Priebe Psykopatologi/diagnostik: Familjediagnostik
  On 2019-02-13
09:00 - 11:00 Handledning Eden 131 Gisela Priebe, Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Start handledning
10:00 - 12:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 1
13:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210
  To 2019-02-14
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 9 Ti 2019-02-26 v 9
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
  On 2019-02-27
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 2
  To 2019-02-28
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 11 Ti 2019-03-12 v 11
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 131 Simon Bloomfield Psykoterapeutiska teorier/metoder: Faser i familjeterapin
  On 2019-03-13
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 3
  To 2019-03-14
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 13 Ti 2019-03-26 v 13
09:00 - 16:00 Examination Eden 131, Hus M 138, Hus R 144 Eva Malmberg, Gisela Priebe, Jens Knutsson Examinationsseminarier etik och psykoterapi
  On 2019-03-27
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 4
  To 2019-03-28
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 15 Ti 2019-04-09 v 15
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Ingemar Ericsson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Behandlarens olika roller
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Kursråd
  On 2019-04-10
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 5
  To 2019-04-11
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
09:00 - 12:00 Föreläsning Edens Hörsal Sean Perrin Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4
13:00 - 16:00 Grupparbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Grupprum bokade
  On 2019-04-24
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 6
  To 2019-04-25
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium
v 19 On 2019-05-08 v 19
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 017, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 7
  To 2019-05-09
09:00 - 16:00 Föreläsning LUX Aula, Nedre Monica Mc Goldrick Psykoterapeutiska teorier/metoder:Family Life Cycle
  Fr 2019-05-10
09:00 - 16:00 Föreläsning Eden 236 Monica Mc Goldrick Psykoterapeutiska teorier/metoder:Family Life Cycle (II)
v 21 On 2019-05-22 v 21
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 8
  To 2019-05-23
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium Psykopatologi/diagnostik: Familjediagnostik
v 23 Ti 2019-06-04 v 23
09:00 - 12:00 Föreläsning Eden 131 Pelle Olson Psykoterapeutiska teorier/metoder: Feedback barn & ungdomar
13:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Gisela Priebe Psykoterapeutiska teorier/metoder: Fortlöpande utvärdering
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Kursvärdering
  On 2019-06-05
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Lotta B, Cecilia SW, Tryggve B Handledning 9
v 35 Ti 2019-08-27 v 35
09:00 - 15:00 Föreläsning Eden 131 Cecilia Örnemark Psykoterapeutiska teorier/metoder: Bonusfamiljer/styvfamiljer
15:00 - 16:00 Genomgång Eden 131 Gisela Priebe Delge kursvärdering
  On 2019-08-28
09:00 - 16:00 Handledning Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Cecilia Scott Wiklöf, Tryggve Balldin, Cecilia Örnemark Handledning 10
  To 2019-08-29
09:00 - 12:00 Litteraturseminarium