TE 8 10:3 och 10:4 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
10:00 - 12:00 Introduktion TE 8 10:3 Kirsti Tellas Introduktion till delkurs 10:3. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:3 Kirsti Tellas Introduktion, forts. Oblig
  Tis 2020-09-01
08:00 - 12:00 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas, Marijana Barisic Konsultationsprocessen - övning I: utforskande samtal. Starkt rekommenderat
13:00 - 15:00 Möte TE 8 10:3 - Husträff
  Ons 2020-09-02
08:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:3 George Smidelik Konsultation - roller, steg, kontrakt. Starkt rekommenderat
13:00 - 15:00 Möte TE 8 10:3 Huskonsulter Husträff med huskonsult
15:00 - 17:00 Föreläsning TE 8 10:4 Robert Holmberg Introduktion till delkurs 10:4. Oblig
  Fre 2020-09-04
08:00 - 12:00 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas, Marijana Barisic Konsultationsprocessen - övning 2: kontrakt. Starkt rekommenderat
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Jonas Bjärehed EBPP en introduktion
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
08:00 - 13:00 Övning TE 8 10:3 Kirsti Tellas, Marijana Barisic Handlingsuppdrag. Starkt rekommenderat
14:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Psykologers yrkesetik
  Tis 2020-09-08
08:00 - 12:00 Övning TE 8 10:3 George Smidelik Intervention
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Martin Wolgast Anmälningsärenden mot psykologer. Starkt rekommenderat
  Fre 2020-09-11
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:3 Kirsti Tellas, Marijana Barisic Marknadsföring och försäljning av psykologtjänster
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
09:00 - 12:00 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas Fokusgrupper. Starkt rekommenderat
  Ons 2020-09-16
08:00 - 12:00 Övning TE 8 10:3 Kirsti Tellas Konflikthantering. Starkt rekommenderat
  Fre 2020-09-18
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:3 Katarina Billman Teaming förmågor. Via zoom. Starkt rekommenderat
v 39 Fre 2020-09-25 v 39
09:15 - 12:00 Seminarium TE 8 10:3 Hus M 123, Hus M 138 Kirsti Tellas, Ulf Kindvall Att arbeta utifrån SAVI. Hus A-C. Starkt rekommenderat
13:15 - 16:00 Seminarium TE 8 10:3 Hus M 123, Hus M 138 Kirsti Tellas, Ulf Kindvall Att arbeta utifrån SAVI. Hus D-F. Starkt rekommenderat
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 12:30 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas Uppföljning av psykologhusarbete. Oblig. Tid för varje ges av Kirsti Tellas. Rum O405
08:00 - 12:30 Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etikcase. Gruppvis tider som passar med delkurs 10:3
  Fre 2020-10-02
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Sabine Schönfeld Application of evidence based practice to a cognitive model and intervention of PTSD
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Sean Perrin Implementing Evidence-Based-Practice in routine care: The role of training, supervision and outcome monitoring
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
08:00 - 10:00 Föreläsning TE 8 10:4 Bengt Brattgård Psykologprofessionen
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Christopher Mathieu Professionsteori I
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 8 10:4 Christopher Mathieu Professionsteori II
  Tis 2020-10-06
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 8 10:4 Håkan Johansson Psykoterapi, evidens och praktikens utmaningar
  Fre 2020-10-09
09:00 - 12:00 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas Uppföljningsseminarium, arbete i tvärgrupper. Oblig
v 43 Mån 2020-10-19 v 43
08:00 - 12:30 Seminarium TE 8 10:3 Kirsti Tellas Husvis uppföljning av husens arbete. Oblig. Tid för varje hus ges av Kirsti Tellas. Rum O405
v 45 Ons 2020-11-04 v 45
09:00 - 16:00 Föreläsning TE 8 10:4 Henrik Levinsson Autonomi och etik. Obs ny tid
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
08:00 - 16:00 Examination, Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etik. Oblig. Gruppvis enligt särskilt schema
  Tis 2020-11-10
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 8 10:4 Ann-Christin Cederquist Etik. Oblig. Gruppvis enligt särskilt schema
  Ons 2020-11-11
08:00 - 13:00 Examination TE 8 10:4 Robert Holmberg EBPP och profession. Oblig
v 53 Ons 2020-12-30 v 53
16:45 - 17:00 Inlämning TE 8 10:3 Kirsti Tellas Kl 17.00 senast inlämning av husrapport via Canvas. Oblig
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
09:00 - 16:00 Redovisning TE 8 10:3 Kirsti Tellas Avslut delkurs 10:3. Genomgång av husarbete, feedback och utvärdering. Separat schema. Oblig