2019-01-21 - 2019-09-01   Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare
v 13 Må 2019-03-25 v 13
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Introduktion PEDB16, PEDB34 Hus M 224 Maria Löfgren Martinsson
  Ti 2019-03-26
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 119 Maria Löfgren Martinsson
  On 2019-03-27
15:00 - 17:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Maria Löfgren Martinsson
  To 2019-03-28
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 133 Maria Löfgren Martinsson
v 14 Må 2019-04-01 v 14
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 124 Maria Löfgren Martinsson
  Ti 2019-04-02
10:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Maria Löfgren Martinsson
v 15 Må 2019-04-08 v 15
09:00 - 13:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus M 221 Maria Löfgren Martinsson
  On 2019-04-10
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
  To 2019-04-11
10:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
v 16 Må 2019-04-15 v 16
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 133 Glen Helmstad
  Ti 2019-04-16
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Glen Helmstad
  On 2019-04-17
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
  To 2019-04-25
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad, Maria Löfgren Martinsson
v 22 On 2019-05-29 v 22
13:30 - 14:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Inlämning PEDB16, PEDB34
v 23 Ti 2019-06-04 v 23
09:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Maria Löfgren Martinsson