2019-01-21 - 2019-09-01   Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Introduktion PEDB16, PEDB34 Hus M 224 Maria Löfgren Martinsson
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 119 Maria Löfgren Martinsson
15:00 - 17:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Maria Löfgren Martinsson
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 133 Maria Löfgren Martinsson
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 124 Maria Löfgren Martinsson
10:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Maria Löfgren Martinsson
09:00 - 13:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus M 221 Maria Löfgren Martinsson
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
10:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 133 Glen Helmstad
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Glen Helmstad
13:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 138 Glen Helmstad
09:00 - 12:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Lektion PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad
13:00 - 15:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus M 128 Glen Helmstad, Maria Löfgren Martinsson
13:30 - 14:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Inlämning PEDB16, PEDB34
09:00 - 16:00 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Seminarium PEDB16, PEDB34 Hus G 109 Maria Löfgren Martinsson