TE 9 12:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 40 Ons 2020-09-30 v 40
09:00 - 11:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson Introduktion till delkurs 12:2. Oblig
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 1. Vetenskapsteori och kvalitativ metod
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 1. Vetenskapsteori och kvalitativ metod, forts
  Tors 2020-10-01
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B, Grupp C, Grupp D Ulf Ericsson a. Psykologi som vetenskap och kvalitativ metod. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson Diskussion och slutsatser. Oblig
15:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 2. Vetenskaplig praktik: ett exempel
  Fre 2020-10-02
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp C Mats Blomberg Artikelsökning
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp B, Grupp D Mats Blomberg Artikelsökning
v 41 Tis 2020-10-06 v 41
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 3. Kvalitativa datagenererande metoder
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 4. Etnografi och grundad teori
  Ons 2020-10-07
09:00 - 11:00 Seminarium Grupp B, Grupp C Ulf Ericsson b. Intervjuer och andra metoder. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A, Grupp D Ulf Ericsson b. Intervjuer och andra metoder. Oblig
v 42 Tis 2020-10-13 v 42
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 5. Fenomenologi och hermeneutik
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 6. Tematisk analys
  Ons 2020-10-14
09:00 - 11:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Ulf Ericsson c. Etik och förhållningssätt. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Ulf Ericsson c. Etik och förhållningssätt. Oblig
  Tors 2020-10-15
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 7. Diskursanalys och diskurspsykologi
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson 8. Narrativ analys
v 43 Tis 2020-10-20 v 43
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 12:2 Benjamin Claréus 9. Nvivo
  Ons 2020-10-21
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A, Grupp C Ulf Ericsson d. Textanalys. Oblig
  Tors 2020-10-22
09:00 - 11:00 Seminarium Grupp B, Grupp D Ulf Ericsson d. Textanalys. Oblig
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B, Grupp C, Grupp D Ulf Ericsson e. Kvalitativ metod och evidensbaserad praktik. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 12:2 Ulf Ericsson Avslutande diskussion. Oblig Kursvärdering
  Fre 2020-10-30
11:45 - 12:00 Inlämning TE 9 12:2 Ulf Ericsson Kl 12.00 senast inlämning hemtentamen