TE 1 1:3 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 42 Tors 2020-10-15 v 42
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:3 Elinor Schad Introduktion till delkurs 1:3
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:3 Johannes Björkstrand 1. Vetenskapsteori
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:3 Johannes Björkstrand 2. Vetenskapsteori
  Fre 2020-10-16
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Elinor Schad Fokusgrupp (projektarbete 2). Joel La Terra Grupp D; Sofia Reimer Grupp E. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Kikki Nillasdotter, Mats Blomberg Akademiskt skrivande - hemtentamen. Grupp A-C. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Elinor Schad Fokusgrupp (projektarbete 2). Joel La Terra Grupp B; Sofia Reimer Grupp A. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Kikki Nillasdotter, Mats Blomberg Akademiskt skrivande - hemtentamen. Grupp D-F. Oblig
v 43 Tis 2020-10-20 v 43
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Johannes Björkstrand 1. Vetenskapsteori. Grupp A-C. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 1 Sofia Reimer Fokusgrupp (projektarbete 2). Grupp C. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Johannes Björkstrand 1. Vetenskapsteori. Grupp D-F. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp 2 Joel La Terra Fokusgrupp (projektarbete 2). Grupp F. Oblig
  Ons 2020-10-21
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:3 Johannes Björkstrand 1. Forskningsmetodik
  Tors 2020-10-22
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:3 Johannes Björkstrand 2. Forskningsmetodik kvant
  Fre 2020-10-23
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:3 Johannes Björkstrand 3. Forskningsmetodik kvant
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
15:45 - 16:00 Inlämning TE 1 1:3 Kl 16.00 senast inlämning hemtentamen vetenskapsteori
  Ons 2020-10-28
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:3 Ulf Ericsson 4. Forskningsmetodik kval
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Johannes Björkstrand 2. Forskningsmetodik. Grupp A-C. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Johannes Björkstrand 2. Forskningsmetodik. Grupp D-F. Oblig
  Tis 2020-11-03
10:00 - 12:00 Föreläsning Grupp 1 Kikki Nillasdotter Den akademiska skrivprocessen
13:00 - 15:00 Föreläsning Grupp 2 Kikki Nillasdotter Den akademiska skrivprocessen
  Tors 2020-11-05
12:30 - 13:30 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp A. Kl 12.30-13.30, OBS pricktider. Oblig
13:30 - 14:30 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp B. Kl 13.30-14.30, OBS pricktider. Oblig
14:30 - 15:30 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp C. Kl 14.30-15.30, OBS pricktider. Oblig
  Fre 2020-11-06
09:00 - 10:00 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp D. Kl 9.00-10.00, OBS pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp E. Kl 10.00-11.00, OBS pricktider. Oblig
11:00 - 12:00 Seminarium TE 1 1:3 Martin Wolgast Planering projektarbete 1. Grupp F. Kl 11.00-12.00, OBS pricktider. Oblig
14:00 - 18:00 Tentamen TE 1 1:3 Forskningsmetodik. Omtenta lördag 12/12 kl 9-13, anmälan till expeditionen i förväg
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
11:45 - 12:00 Inlämning TE 1 1:3 Kl 12.00 senast inlämning projektarbete 2