TE 6 7:3 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
13:00 - 13:30 Introduktion TE 6 7:3 Jens Knutsson Introduktion till delkurs 7:3. OBS pricktid kl 13.00-13.30. Oblig
13:30 - 17:00 Föreläsning TE 6 7:3 Jens Knutsson KBT - den terapeutiska processen i ett teoretiskt ramverk
  Ons 2020-09-02
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Catharina Strid Patologiska processer och kärnfärdigheter i KBT
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Catharina Strid Patologiska processer och kärnfärdigheter i KBT, forts
  Tors 2020-09-03
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Livia Petri Ångestbehandling
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Livia Petri Ångestbehandling, forts
  Fre 2020-09-04
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Jens Knutsson Depressionsbehandling Beck
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Jens Knutsson Depressionsbehandling BA
v 37 Tis 2020-09-08 v 37
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 6 7:3 Terese Petersson Genus och psykoterapi
10:00 - 12:00 Seminarium TE 6 7:3 - Genus och psykoterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Shahriar Faghihi Gruppbehandling med KBT
  Ons 2020-09-09
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Sean Perrin KBT barn och familj
  Tors 2020-09-10
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Sean Perrin KBT med barn och familjer
13:00 - 16:00 Eget arbete Grupp A KBT med barn och familjer. Diskussion i grupp, Artiklar enligt anvisningar samt Svirsky kap 1, 2, 3 och 7. Via zoom
13:00 - 16:00 Eget arbete Grupp B KBT med barn och familjer. Diskussion i grupp, Artiklar enligt anvisningar samt Svirsky kap 1, 2, 3 och 7. Via zoom
  Fre 2020-09-11
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp A Diskussion och rollspel rörande fallet "Sara" i grupp inför måndagens seminarium
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp B Diskussion och rollspel rörande fallet "Sara" i grupp inför måndagens seminarium
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
09:00 - 12:00 Seminarium TE 6 7:3 Sean Perrin KBT med barn och familjer
13:00 - 17:00 Föreläsning TE 6 7:3 Jens Knutsson Fallformulering (utdelning av material för seminarium)
  Tis 2020-09-15
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Catharina Strid Internetbaserad KBT
  Ons 2020-09-16
09:00 - 12:00 Eget arbete Grupp A Fallformulering - arbete med material och fall
09:00 - 12:00 Eget arbete Grupp B Fallformulering - arbete med material och fall
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A Jens Knutsson Fallformulering. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp B Jens Knutsson Fallformulering. Oblig
  Tors 2020-09-17
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 6 7:3 Shahriar Faghihi Komplexa fall
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 6 7:3 Shahriar Faghihi Komplexa fall, forts
v 39 Ons 2020-09-23 v 39
08:15 - 12:00 Examination, Seminarium Grupp A Eden 230 Jens Knutsson Grupptentamen. Oblig
13:00 - 16:45 Examination, Seminarium Grupp B Eden 230 Jens Knutsson Grupptentamen. Oblig
  Tors 2020-09-24
09:00 - 09:15 Utlämning av uppgift TE 6 7:3 Kl 9.00 publiceras hemtentamen på Canvas
v 40 Tis 2020-09-29 v 40
11:45 - 12:00 Inlämning TE 6 7:3 Kl 12.00 senast inlämning av hemtentamen
  Fre 2020-10-02
09:00 - 11:45 Seminarium TE 6 7:3 LUX Aula, Nedre Sean Perrin Psykoterapiforskning (KBT)
13:15 - 14:00 Seminarium TE 6 7:3 Hus M 102, Hus M 123, Hus M 138, Hus M 221, Hus M 224, Hus P 115, Hus P 202, Hus P 206 - Små grupper: jämförelse mellan olika terapiformer. Läs varandras uppgifter. Oblig
14:15 - 16:00 Seminarium TE 6 7:3 Hus M 102, Hus M 123, Hus M 138, Hus M 221, Hus M 224, Hus P 115, Hus P 202, Hus P 206 Eva Malmberg, Jens Knutsson, Pelle Olsson Små grupper: jämförelse mellan olika terapiformer. Läs varandras uppgifter. Oblig
16:00 - 16:15 Seminarium TE 6 7:3 Jens Knutsson Kursvärdering. Ta med dator, läsplatta eller smart telefon