TE 9 9 A-D HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
08:00 - 09:00 Introduktion TE 9 9:1, TE 9 9:2, TE 9 9:3 Catharina Strid Introduktion OBS obligatorisk närvaro, gäller all undervisning, även föreläsningar
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 9 9:1, TE 9 9:2, TE 9 9:3 Sima Wolgast Fallanalys
10:00 - 17:00 Seminarium TE 9 9:1, TE 9 9:2, TE 9 9:3 Arbete med fallstudie i handledningsgrupperna
  Tors 2020-09-03
14:45 - 15:00 Inlämning TE 9 9:1, TE 9 9:2, TE 9 9:3 Kl 15.00 senast inlämning fallanalys
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
13:00 - 14:00 Seminarium TE 9 9:1, TE 9 9:2 - Övergång till annan inriktning
14:00 - 15:00 Seminarium TE 9 9:1, TE 9 9:2 Anna Starup Hennius, Shahriar Faghihi Övergång till annan inriktning
  Tis 2020-09-08
10:00 - 11:45 Seminarium TE 9 9:3 Hus P 202 Sima Wolgast Fallanalys. Gr 2
13:15 - 15:00 Seminarium TE 9 9:3 Hus P 202 Sima Wolgast Fallanalys. Gr 4
15:15 - 17:00 Seminarium TE 9 9:3 Hus P 202 Sima Wolgast Fallanalys. Gr 5
  Ons 2020-09-09
09:00 - 12:00 Föreläsning Grupp A, Grupp B, Grupp A, Grupp B Sean Perrin ACT and Mindfulness Based Cognitive Behavioural Approaches
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp C Hus M 123 Anna Starup Hennius 1. Introduktion till psykodynamisk inriktning
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus P 206 Frida Kraft 1. Introduktion till psykodynamisk inriktning
13:15 - 15:00 Seminarium TE 9 9:3 Hus P 206 Sima Wolgast Fallanalys. Gr 1
15:15 - 17:00 Seminarium TE 9 9:3 Hus P 206 Sima Wolgast Fallanalys. Gr 3
  Tors 2020-09-10
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp C, Grupp D, Grupp C, Grupp D Anna Starup Hennius, Frida Kraft 2. Korttidsterapi och problemformulering
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Hus M 123 Shahriar Faghihi 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt
  Fre 2020-09-11
07:45 - 08:00 Inlämning Grupp C, Grupp D, Grupp C, Grupp D Anna Starup Hennius, Frida Kraft Kl 8.00 senast inlämning individuell uppgift Korttidsterapi och problemformulering
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp A Hus M 123 Erling Hansen 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
13:00 - 15:45 Seminarium Grupp A Hus P 206 Erling Hansen 2. Inledande bedömning och konceptualisering
  Tis 2020-09-15
13:00 - 15:45 Seminarium Grupp B Hus M 123 Shahriar Faghihi 2. Inledande bedömning och konceptualisering
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp C Hus P 206 Anna Starup Hennius 3. Bedömning och ramar
  Ons 2020-09-16
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Hus P 115 Erling Hansen 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp D Hus P 206 Frida Kraft 3. Bedömning och ramar
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A - Rollspel och film
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp D Hus P 206 Frida Kraft 3. Bedömning och ramar, forts
  Tors 2020-09-17
13:00 - 16:00 Introduktion TE 9 13:1, TE 9 9:1, TE 9 9:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg, Tomas Kempe Introduktion till delkurs 13:2, VFU. Oblig
  Fre 2020-09-18
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus M 123 Anna Starup Hennius 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterap
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp A Hus P 115 Erling Hansen 4: Terapeutiska interventioner, beteendeexperiment
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus M 138 Shahriar Faghihi 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus P 206 Frida Kraft 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterapi
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp A - Rollspel och film
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp D Hus P 206 Frida Kraft 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterap, forts
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Hus P 206 Erling Hansen 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp B - Rollspel och film
  Tis 2020-09-22
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp A Hus M 123 Erling Hansen 6. Avslutning och återfallsprevention
13:00 - 15:45 Seminarium Grupp B Hus P 206 Shahriar Faghihi 4: Terapeutiska interventioner, beteendeexperiment
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp C Hus M 123 Anna Starup Hennius 5. Psykoterapeutisk kommunikation
  Ons 2020-09-23
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp B - Rollspel och film
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus M 123 Frida Kraft 5. Psykoterapeutisk kommunikation
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp D Hus M 123 Frida Kraft 5. Psykoterapeutisk kommunikation, forts
  Tors 2020-09-24
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Hus M 123 Shahriar Faghihi 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
  Fre 2020-09-25
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus P 206 Shahriar Faghihi 6. Avslutning och återfallsprevention
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus M 221 Frida Kraft 6. Avslutningsfasen och sammanfattande diskussion samt utvärdering
13:00 - 16:45 Seminarium Grupp C Hus P 206 Anna Starup Hennius 6. Avslutningsfasen och sammanfattande diskussion samt utvärdering
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp D Hus M 221 Frida Kraft 6. Avslutningsfasen och sammanfattande diskussion samt utvärdering, forts
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
12:00 - 12:15 Handledning TE 9 9:1, TE 9 9:2 Handledning startar v 40. För att få ta emot patienter måste man ha deltagit i och blivit godkänd på alla moment på seminarieserien