TE 2 2:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
09:00 - 10:00 Introduktion TE 2 2:2 Ines Bramao Introduktion till delkurs 2:2 samt seminarium om kognitiva funktioner
10:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Ines Bramao Neuropsykologiska metoder
  Tis 2020-09-01
08:00 - 10:00 Lektion TE 2 2:2 Ines Bramao Uppmärksamhet
  Ons 2020-09-02
08:00 - 10:00 Lektion TE 2 2:2 Ines Bramao Korttidsminne och arbetsminne
  Tors 2020-09-03
08:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Mikael Johansson Långtidsminne
  Fre 2020-09-04
10:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Ines Bramao Språk
13:00 - 15:00 Lektion TE 2 2:2 Ines Bramao Exekutiva funktioner
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 1 Eden 129 Hela Ines Bramao Kognitiva funktioner. Grupp 1a-d. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Eden 129 Hela Ines Bramao Kognitiva funktioner. Grupp 2a-d. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp 3 Eden 129 Hela Ines Bramao Kognitiva funktioner. Grupp 3a-d. Oblig
  Tis 2020-09-08
09:00 - 10:00 Lektion TE 2 2:2 Erik Blennow Nordström, Ines Bramao Introduktion till laboration
  Ons 2020-09-09
10:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Susanne Wiking Problemlösning, imagery
13:00 - 15:00 Lektion TE 2 2:2 Susanne Wiking Tänkande, beslutsfattande
  Tors 2020-09-10
10:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Susanna Vestberg Kognition och åldrande
  Fre 2020-09-11
10:00 - 12:00 Lektion TE 2 2:2 Susanna Vestberg Klinisk minnesutredning
v 38 Fre 2020-09-18 v 38
08:00 - 12:00 Tentamen TE 2 2:2 Ordinarie tentamen. Omtenta lördag 24/10 kl 9-13, anmälan till expeditionen i förväg
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 1 Ines Bramao 1. Obs pricktider. Oblig
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 3 Erik Blennow Nordström 1. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 2 Ines Bramao 1. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 4 Erik Blennow Nordström 1. Obs pricktider. Oblig
11:00 - 12:00 Handledning Grupp 5 Erik Blennow Nordström 1. Obs pricktider. Oblig
  Ons 2020-09-23
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 1 Ines Bramao 2. Obs pricktider. Oblig
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 3 Erik Blennow Nordström 2. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 2 Ines Bramao 2. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 4 Erik Blennow Nordström 2. Obs pricktider. Oblig
11:00 - 12:00 Handledning Grupp 5 Erik Blennow Nordström 2. Obs pricktider. Oblig
v 40 Ons 2020-09-30 v 40
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 1 Hus P 206 Ines Bramao 3. Obs pricktider. Oblig
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 3 Hus P 115 Erik Blennow Nordström 3. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 2 Hus P 206 Ines Bramao 3. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 4 Hus P 115 Erik Blennow Nordström 3. Obs pricktider. Oblig
11:00 - 12:00 Handledning Grupp 5 Hus P 115 Erik Blennow Nordström 3. Obs pricktider. Oblig
  Fre 2020-10-02
23:45 - 00:00 Inlämning TE 2 2:2 Kl 23.59 senast inlämning av första utkast till rapport
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
23:45 - 00:00 Inlämning TE 2 2:2 Kl 23.59 senast inlämning av feedback på annan grupps rapport
  Tis 2020-10-06
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 1 Ines Bramao 4. Obs pricktider. Oblig
09:00 - 10:00 Handledning Grupp 3 Erik Blennow Nordström 4. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 2 Ines Bramao 4. Obs pricktider. Oblig
10:00 - 11:00 Handledning Grupp 4 Erik Blennow Nordström 4. Obs pricktider. Oblig
11:00 - 12:00 Handledning Grupp 5 Erik Blennow Nordström 4. Obs pricktider. Oblig
  Ons 2020-10-07
23:45 - 00:00 Inlämning TE 2 2:2 Kl 23.59 senast inlämning av andra utkast till rapport
  Tors 2020-10-08
08:15 - 11:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5 Eden 129 Hela Erik Blennow Nordström Examination. Oblig. Kursvärdering, ta med dator, läsplatta eller smart telefon
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Hus R 144 Ines Bramao Examination. Oblig. Kursvärdering, ta med dator, läsplatta eller smart telefon
  Fre 2020-10-09
23:45 - 00:00 Inlämning TE 2 2:2 Kl 23.59 senast inlämning av slutgiltig rapport