TE 7 10:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 7 10:2 Bengt Brattgård, Johan Bertlett Introduktion till delkurs 10:2
10:00 - 17:00 Övning TE 7 10:2 Johan Bertlett Mom 1+2. Intro och kartläggning samt mål och kontraktering. Oblig
  Tors 2020-10-29
09:00 - 16:00 Övning TE 7 10:2 Johan Bertlett Mom 1+2. Intro och kartläggning samt mål och kontraktering. Oblig
  Fre 2020-10-30
09:15 - 12:00 Övning Grupp 1 Eden 222 Hela, Hus P 115, Hus P 202, Hus P 206 Petri Kajonius Mom 2. Psykologens arbete vid urval och rekrytering. Arbete med praktiskt case. Oblig
13:15 - 16:00 Övning Grupp 2 Eden 222 Hela, Hus P 115, Hus P 202, Hus P 206 Petri Kajonius Mom 2. Presentation av praktiska case: urval, rekrytering, personbedömning. Oblig
v 45 Ons 2020-11-04 v 45
10:00 - 17:00 Övning Grupp 1, Grupp 2 Petri Kajonius Mom 2. Rekrytering och personalutveckling 2. Personanalysen. Oblig
  Tors 2020-11-05
10:00 - 17:00 Lektion, Övning Grupp 1, Grupp 2 Petri Kajonius Mom 2. Rekrytering och personalutveckling 3. Algoritmen. Oblig
v 46 Ons 2020-11-11 v 46
08:30 - 18:00 Laboration TE 7 10:2 Bengt Brattgård, Johan Bertlett, George Smidelik Mom 1+2. Organisationslabb. Oblig. Utanför campus
  Tors 2020-11-12
08:30 - 17:00 Laboration TE 7 10:2 Bengt Brattgård, Johan Bertlett, George Smidelik Mom 1+2. Organisationslabb. Oblig. Utanför campus
  Fre 2020-11-13
08:00 - 12:00 Övning TE 7 10:2 Johan Bertlett, George Smidelik Mom 1+2. Debriefing organisationslabb: hämta hem lärande och reflektion. Oblig
v 47 Ons 2020-11-18 v 47
09:00 - 17:00 Övning TE 7 10:2 Johan Bertlett, Jon Erik Börresen Mom 1+2. Intervention, processkonsultering, coaching. Oblig
  Tors 2020-11-19
09:00 - 17:00 Övning TE 7 10:2 Johan Bertlett, Jon Erik Börresen Mom 1+2. Intervention, processkonsultering, coaching. Oblig
  Fre 2020-11-20
09:00 - 12:00 Seminarium TE 7 10:2 Johan Bertlett Mom 1+2. Examination. Oblig
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
13:00 - 16:00 Övning TE 7 10:2 Elinor Schad Gruppuppgift 1. Struktur och systematik i elevhälsan. Läsanvisning: inför detta grupparbete läses kapitel 1-4 och 16 i Psykolog i skolan
16:00 - 16:15 Inlämning TE 7 10:2 Elinor Schad Kl 16.00 senast inlämning
  Ons 2020-11-25
09:00 - 11:00 Föreläsning TE 7 10:2 Annika Dellholm Gästföreläsning. Oblig
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Implementeringsarbete: vad funkar? Om följsamhet och anpassning. Oblig
13:00 - 16:00 Grupparbete TE 7 10:2 Elinor Schad Gruppuppgift 2. Implementeringsövning
  Tors 2020-11-26
09:00 - 10:00 Seminarium TE 7 10:2 Elinor Schad Rapportering från gruppövning om implementering
10:00 - 12:00 Seminarium TE 7 10:2 Elinor Schad Litteraturseminarium
13:00 - 16:00 Eget arbete, Inlämning TE 7 10:2 Elinor Schad Individuell uppgift 1. Elevers arbetsmiljö, rätt till stimulans och god utbildning. Kl 16.00 senast inlämning
  Fre 2020-11-27
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Forskningspresentation: gymnasieungdomars livssituation och syn på hälsa: stress, prestationsångest och brist på hanterbarhet. Oblig
10:00 - 11:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Hemmasittare: Magelungens modell för intervention och behandling. Oblig
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Forskningspresentation: positiv psykologi i skolan. Oblig
13:00 - 16:00 Eget arbete, Inlämning TE 7 10:2 Elinor Schad Individuell övning 2. Planera ett interventionsarbete i en dysfunktionell skolklass. Kl 16.00 senast inlämning
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Good behavior Game/PAX i skolan presenteras. Oblig
10:00 - 11:00 Seminarium TE 7 10:2 Elinor Schad Gruppdiskussion kring beteendeinterventioner i skolan. Läsanvisning: inför detta seminarium läses artikel av Chiu et al (2013)
13:00 - 16:00 Eget arbete, Inlämning TE 7 10:2 Elinor Schad Individuell uppgift 3. Skriftlig reflektion. Kl 16.00 senast inlämning
  Ons 2020-12-02
09:00 - 10:00 Föreläsning TE 7 10:2 Elinor Schad Forskningspresentation: psykologers arbetsmiljö, etiska förhållningssätt, risk för empatitrötthet och syn på sin roll. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium TE 7 10:2 Elinor Schad Fokusgrupper kring den egna rollen som psykolog. Oblig