TE 5 7:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
v 49 Ons 2020-12-02 v 49
08:15 - 09:00 Introduktion TE 5 7:2 Terese Petersson Introduktion till delkurs 7:2. Oblig
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 5 7:2 Terese Petersson Centrala begrepp
11:15 - 12:00 Workshop TE 5 7:2 Terese Petersson Lidande. Oblig
  Tors 2020-12-03
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 5 7:2 Terese Petersson Olika teoretiska metodologiska perspektiv
  Fre 2020-12-04
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 1 - Förberedelse sem 1. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 2 - Förberedelse sem 1. Oblig
13:00 - 17:00 Seminarium Grupp 3 - Förberedelse sem 1. Oblig
13:00 - 17:00 Seminarium Grupp 4 - Förberedelse sem 1. Oblig
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
09:00 - 11:45 Workshop TE 5 7:2 Anders Lindström Kärlek. Oblig
  Tis 2020-12-08
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 1 Terese Petersson 1. Centrala begrepp. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Terese Petersson 1. Centrala begrepp. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp 3 Terese Petersson 1. Centrala begrepp. Oblig
15:15 - 17:00 Seminarium Grupp 4 Terese Petersson 1. Centrala begrepp. Oblig
  Ons 2020-12-09
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 5 7:2 Magnus Nilsson Tapper Barn
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 5 7:2 Magnus Nilsson Tapper Tonår
  Tors 2020-12-10
09:00 - 15:00 Seminarium Grupp 1 - Förberedelse sem 2. Barn/ungdom. Oblig
09:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 - Förberedelse sem 2. Barn/ungdom. Oblig
09:00 - 15:00 Seminarium Grupp 3 - Förberedelse sem 2. Barn/ungdom. Oblig
09:00 - 15:00 Seminarium Grupp 4 - Förberedelse sem 2. Barn/ungdom. Oblig
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
08:00 - 10:00 Seminarium Grupp 4 Magnus Nilsson Tapper 2. Barn/tonår. Oblig
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 3 Magnus Nilsson Tapper 2. Barn/tonår. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Magnus Nilsson Tapper 2. Barn/tonår. Oblig
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp 1 Magnus Nilsson Tapper 2. Barn/tonår. Oblig
  Tis 2020-12-15
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 5 7:2 Malin Novå PDT gruppbehandling
  Ons 2020-12-16
09:15 - 12:00 Föreläsning TE 5 7:2 Martin Svensson Psykodynamisk fallformulering
13:15 - 15:00 Föreläsning TE 5 7:2 Martin Svensson Psykodynamisk fallformulering
  Tors 2020-12-17
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 1 - Förberedelse sem 3. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 2 - Förberedelse sem 3. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 3 - Förberedelse sem 3. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 4 - Förberedelse sem 3. Oblig
  Fre 2020-12-18
09:15 - 12:00 Seminarium TE 5 7:2 Sean Perrin Psykoterapiforskning PDT. Oblig
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 3 Martin Svensson 3. Fallformulering. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 4 Martin Svensson 3. Fallformulering. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp 1 Martin Svensson 3. Fallformulering. Oblig
15:15 - 17:00 Seminarium Grupp 2 Martin Svensson 3. Fallformulering. Oblig
v 1 Tors 2021-01-07 v 1
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 1 - Arbete med film. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 2 - Arbete med film. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 3 - Arbete med film. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 4 - Arbete med film. Oblig
  Fre 2021-01-08
09:15 - 12:00 Föreläsning TE 5 7:2 Terese Petersson Förhållningssätt och interventioner
13:00 - 13:45 Föreläsning TE 5 7:2 Terese Petersson
14:15 - 15:00 Workshop TE 5 7:2 Terese Petersson Arbete. Oblig
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 1 - Förberedelse sem 4. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 2 - Förberedelse sem 4. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 3 - Förberedelse sem 4. Oblig
09:00 - 13:00 Seminarium Grupp 4 - Förberedelse sem 4. Oblig
  Tis 2021-01-12
08:15 - 10:00 Seminarium Grupp 4 Terese Petersson 4. Oblig
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Terese Petersson 4. Oblig
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Terese Petersson 4. Oblig
15:15 - 17:00 Seminarium Grupp 3 Terese Petersson 4. Oblig
  Ons 2021-01-13
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp 2, Grupp 4 Malin Novå Jämförelse MBT och ISTDP
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp 1, Grupp 3 Malin Novå Jämförelse MBT och ISTDP
  Fre 2021-01-15
11:45 - 12:00 Inlämning TE 5 7:2 Kl 12.00 senast inlämning av hemtentamen