TE 1 1:1 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
08:15 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Edens Hörsal Jonas Bjärehed Introduktion. Start kl 8.15
09:15 - 10:00 Introduktion TE 1 1:1 Hus M 123, Hus M 124, Hus P 115, Hus P 206 Anita Lennerstedt, Elinor Schad, Jonas Bjärehed, Kristian Almquist Introduktion. Oblig
  Tis 2020-09-01
09:00 - 11:00 Föreläsning TE 1 1:1 Jonas Bjärehed Psykologprogrammet, universitetsstudier, examinationer, med mera
11:00 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:1 Information från Lundapsykologerna, Samhällsvetarkåren
  Ons 2020-09-02
08:15 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Elinor Schad Presentation av kurs 1 och delkurs 1:1. Oblig
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Erik Blennow Nordström Kapitel 3, Biology and behavior
11:15 - 12:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Mats Blomberg Informationskompetens
  Fre 2020-09-04
08:00 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Erik Blennow Nordström Kapitel 4, Consciousness
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
08:15 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Erik Blennow Nordström Kapitel 5, Sensation and perception
09:15 - 11:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Emilia Thorup Introduktion till samtalsträning (hör till delkurs 1:2). Oblig
  Tis 2020-09-08
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp A Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp A Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts.
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp B Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
15:00 - 15:45 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Martin Hassler Hallstedt Kapitel 6, Learning
  Tors 2020-09-10
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp C Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp C Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp D Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
  Fre 2020-09-11
08:00 - 09:45 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Erik Blennow Nordström Kapitel 7, Memory
10:00 - 11:45 Seminarium TE 1 1:1 Hus R:240 Erik Blennow Nordström Kap 3-7, övning
13:00 - 16:45 Seminarium Grupp F Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp E Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning I. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
08:15 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Kristoffer Holm Kapitel 8, Thinking, language and intelligence HYBRID
  Tis 2020-09-15
08:15 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Katarzyna Bobrowicz Kapitel 9, Human development HYBRID
  Ons 2020-09-16
08:15 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Kristoffer Holm Kapitel 10, Emotion and motivation HYBRID
  Tors 2020-09-17
08:15 - 10:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:236 Bengt Brattgård Kaptiel 12, Social psychology HYBRID
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 1 1:1 Kristian Almquist Studieinformation, studieteknik och inför tentamen
  Fre 2020-09-18
08:00 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Kristoffer Holm Kapitel 13, Personality
09:00 - 12:00 Grupparbete TE 1 1:1 Personlighet
13:00 - 15:00 Seminarium TE 1 1:1 Kristoffer Holm Redovisning grupparbete. Grupp A, B & C Sker på Zoom
13:15 - 15:00 Seminarium TE 1 1:1 Eden 222 Hela, Eden 236, https://lu-se.zoom.us/j/62483963578 Bengt Brattgård Redovisning grupparbete. Grupp D, E, F Sker på Zoom
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
08:15 - 09:00 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Kristoffer Holm Kapitel 11, Health and well-being HYBRID
09:15 - 11:00 Seminarium TE 1 1:1 Hus R:240 Kristoffer Holm Övning, kapitel 8-11 HYBRID
13:00 - 16:45 Seminarium Grupp A Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp B Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
  Tis 2020-09-22
08:00 - 09:45 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Johannes Björkstrand Kapitel 14, Psychological disorders HYBRID
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp D Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp D Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp C Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
  Ons 2020-09-23
08:00 - 09:45 Föreläsning TE 1 1:1 Hus R:240 Johannes Björkstrand Kapitel 15, Treatment of psychological disorders HYBRID
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp F Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
10:15 - 12:00 Seminarium Grupp E Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp F Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Elinor Schad Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2)
13:15 - 15:00 Seminarium Grupp E Hus P 021, Hus P 036, Hus P 037 Emilia Thorup Samtalsträning II. Oblig. (Hör till delkurs 1:2) Forts
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 12:00 Tentamen TE 1 1:1 Ordinarie tentamen. Omtenta lördag 7/11 kl 9-13, anmälan till expeditionen i förväg Obs nytt datum
  Tis 2020-09-29
09:00 - 16:00 Föreläsning TE 1 1:1 Kristoffer Holm, Robert Holmberg, Bengt Brattgård Temadag: arbets- och organisationspsykologi