TE 7 10:1 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 09:00 Föreläsning TE 7 10:1 Bengt Brattgård Introduktion till kurs 10
09:00 - 11:00 Workshop TE 7 10:1 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Egna erfarenheter
11:00 - 12:00 Seminarium TE 7 10:1 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Summering
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 7 10:1 Christopher Mathieu Avancerad organisationsteori
  Ons 2020-09-30
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:1 Christopher Mathieu Human Service Organisations
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 1 Christopher Mathieu Casey
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp 2 Christopher Mathieu Casey
  Tors 2020-10-01
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Bengt Brattgård Psykologers villkor i organisationer, krav och resurser. Förberedelse krävs, se separat utskick. Oblig
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 2 Bengt Brattgård Psykologers villkor i organisationer, krav och resurser. Förberedelse krävs, se separat utskick. Oblig
  Fre 2020-10-02
08:00 - 13:00 Övning TE 7 10:1 Leo Kant Strategisk krishantering - en övning på toppnivå. Zoom
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:1 Bengt Brattgård Förbättringsarbete i organisationer
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 7 10:1 Roger Persson Mätning av arbetsmiljö, stress och ohälsa
  Ons 2020-10-07
08:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:1 Christopher Mathieu Kulturens påverkan på individ och organisation
13:00 - 17:00 Övning TE 7 10:1 Christopher Mathieu Kultur
  Tors 2020-10-08
10:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 10:1 Robert Holmberg Ledning av verksamheter
13:00 - 13:15 Eget arbete TE 7 10:1 8/10-21/10 Uppsatsarbete
v 42 Mån 2020-10-12 v 42
10:00 - 13:00 Föreläsning TE 7 10:1 Roger Persson Mätning av arbetsmiljö, stress och ohälsa
  Tis 2020-10-13
09:00 - 17:00 Handledning TE 7 10:1 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Handledning gruppvis, 1 timme, bokas i förväg. Plats respektive tjänsterum
  Ons 2020-10-14
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Roger Persson Mätinstrument
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 2 Roger Persson Mätinstrument
v 43 Mån 2020-10-19 v 43
09:00 - 17:00 Handledning TE 7 10:1 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Handledning, 20 minuter, bokas i förväg. Plats respektive tjänsterum
  Ons 2020-10-21
12:45 - 13:00 Inlämning TE 7 10:1 Kl 13.00 senast inlämning av uppsats på Canvas
  Tors 2020-10-22
08:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Presentation av uppsats
13:00 - 17:00 Seminarium Grupp 2 Bengt Brattgård, Christopher Mathieu Presentation av uppsats
  Fre 2020-10-23
16:45 - 17:00 Inlämning TE 7 10:1 Kl 17.00 senast kommentera två andra uppsatser, Canvas