TE 5 6:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
09:00 - 10:00 Introduktion Per Johnsson Introduktion till 6:2. Oblig
10:00 - 12:00 Introduktion Susanna Vestberg Introduktion till 6:2. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning Pia Tallberg Neuropsykologisk utvecklingspsykologi
  Tis 2020-09-01
09:00 - 12:00 Föreläsning Pia Tallberg Risk och skyddsfaktorer. Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
13:00 - 16:00 Föreläsning Pia Tallberg Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  Ons 2020-09-02
13:00 - 16:00 Föreläsning Matti Cervin Internaliserade och externaliserade symptom hos barn och ungdomar - uppkomst och förlopp
  Tors 2020-09-03
09:00 - 12:00 Föreläsning Terese Petersson PDT I
  Fre 2020-09-04
09:00 - 12:00 Föreläsning Terese Petersson PDT II
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
09:00 - 12:00 Föreläsning Sean Perrin KBT I
13:00 - 16:00 Föreläsning Sean Perrin KBT II
  Tis 2020-09-08
09:00 - 12:00 Föreläsning Sean Perrin KBT III
13:00 - 16:00 Föreläsning Sean Perrin KBT IV
  Ons 2020-09-09
09:00 - 12:00 Föreläsning Terese Petersson PDT III
13:00 - 16:00 Föreläsning Tove Lundberg Sexologi: introduktion till kritiska och kliniska perspektiv. INSTÄLLT, mer information kommer
  Tors 2020-09-10
13:00 - 16:00 Föreläsning Per Johnsson PDT IV
  Fre 2020-09-11
10:00 - 12:00 Föreläsning Taina Lehtonen Exekutiva funktioner
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
08:00 - 10:00 Seminarium Förberedelse Journal Club. Gr 1-4
10:00 - 12:00 Seminarium Taina Lehtonen Gruppövning: exekutiva funktioner. Gr 1-4. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning Per Johnsson Psykosomatik I
  Tis 2020-09-15
08:00 - 09:00 Föreläsning Per Johnsson Introduktion filmanalys. Oblig
09:00 - 12:00 Grupparbete Filmanalys
13:00 - 16:00 Föreläsning Per Johnsson Psykosomatik II
  Ons 2020-09-16
09:00 - 12:00 Föreläsning Tove Lundberg HBTQ: psykisk hälsa, minoritetsstress och professionellt bemötande. INSTÄLLT, mer information kommer
  Tors 2020-09-17
09:00 - 12:00 Föreläsning Mikael Johansson Minne
  Fre 2020-09-18
10:00 - 12:00 Seminarium Förberedelse Journal Club. Gr 1-4
13:00 - 15:00 Seminarium Mikael Johansson Journal Club: minne. Gr 1-4. Oblig
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:00 - 12:00 Föreläsning Mikael Johansson Emotioner
  Tis 2020-09-22
10:00 - 12:00 Seminarium Förberedelse Journal Club. Gr 1-4
13:00 - 15:00 Seminarium Mikael Johansson Journal Club: emotioner. Gr 1-4. Oblig
  Fre 2020-09-25
10:00 - 12:00 Föreläsning Susanna Vestberg Social kognition
13:00 - 15:00 Föreläsning Språk
v 40 Tis 2020-09-29 v 40
08:15 - 12:00 Föreläsning TE 5 6:3 Eden 236 Pia Tallberg Barnutredning. Oblig
13:00 - 16:45 Föreläsning TE 5 6:3 Hus R:240 Pia Tallberg
  Ons 2020-09-30
09:15 - 12:00 Seminarium TE 5 6:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Pia Tallberg Barnutredning. Grupp 1-7. Oblig
13:15 - 16:00 Seminarium TE 5 6:3 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Pia Tallberg Barnutredning. Grupp 8-14. Oblig
  Tors 2020-10-01
09:00 - 12:00 Föreläsning Susanna Vestberg Kognitiva sjukdomar
  Fre 2020-10-02
09:00 - 12:00 Eget arbete Eget arbete med filmer och observationer
13:00 - 15:00 Seminarium Susanna Vestberg Filmer AD och FTD. Oblig
v 41 Mån 2020-10-05 v 41
09:00 - 12:00 Föreläsning Erik Blennow Nordström Förvärvad hjärnskada: dynamik, träning och rehabilitering
  Tis 2020-10-06
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 1, Grupp 2 Hjärnvisning, på Patologen
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp 3, Grupp 4 Hjärnvisning, på Patologen
  Ons 2020-10-07
08:00 - 12:00 Föreläsning Håkan Johansson Kris och trauma. Oblig
v 42 Ons 2020-10-14 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning Susanna Vestberg Stress ur ett neuropsykologiskt perspektiv
13:00 - 15:00 Föreläsning Susanna Vestberg Ångest och depression ur ett neuropsykologiskt perspektiv
  Tors 2020-10-15
08:00 - 18:00 Seminarium Per Johnsson Filmanalys, muntlig och skriftlig redovisning. Gruppvis
v 43 Tis 2020-10-20 v 43
08:00 - 12:00 Tentamen Ordinarie tentamen. Omtenta lördag 28/11 kl 9-13, anmälan till expeditionen i förväg