TE 7 9 A-D HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
13:00 - 14:00 Introduktion TE 7 11, TE 7 9:1, TE 7 9:2 Martin Wolgast Introduktion till kurs 11, valbar fördjupning. Via zoom
  Tis 2020-09-01
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp A, Grupp B Eden 129 Hela Catharina Strid, Eva-Lena Hansson Introduktion till kurs 9. Besök på mottagningen OBS obligatorisk närvaro, gäller all undervisning, även föreläsningar
09:15 - 10:15 Seminarium Grupp D Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp D1
10:45 - 11:45 Seminarium Grupp D Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp D2
13:00 - 14:00 Seminarium Grupp B Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp B1
13:15 - 16:00 Seminarium Grupp C, Grupp D Eden 129 Hela Catharina Strid, Eva-Lena Hansson Introduktion till kurs 9. Besök på mottagningen
14:15 - 15:15 Seminarium Grupp B Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp B2
  Ons 2020-09-02
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus M 123 Livia Petri 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt
11:00 - 12:00 Seminarium Grupp A Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp A2
13:00 - 14:00 Seminarium Grupp C Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp C1
14:45 - 15:45 Seminarium Grupp C Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp C2
  Tors 2020-09-03
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp C Hus M 123 Magnus Nilsson Tapper 1. Introduktion till psykodynamisk inriktning
  Fre 2020-09-04
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus M 123 Livia Petri 2. Inledande bedömning och konceptualisering
10:00 - 11:00 Seminarium Grupp A Hus P 008 Eva Malmberg Reflektion utbildningsterapi. OBS pricktider. Grupp A1
10:00 - 11:45 Seminarium Grupp D Hus M 138 Karna Andersson 1. Introduktion till psykodynamisk inriktning
12:30 - 15:30 Seminarium Grupp A Eden 131 Sima Wolgast 1. Introduktion i kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp och tillvägagångssätt. OBS pricktider kl 12.30-15.30
v 37 Mån 2020-09-07 v 37
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp B - Rollspel och film
  Tis 2020-09-08
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus R 144 Livia Petri 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
  Ons 2020-09-09
09:00 - 12:00 Föreläsning Grupp A, Grupp B, Grupp A, Grupp B Sean Perrin ACT and Mindfulness Based Cognitive Behavioural Approaches
  Tors 2020-09-10
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp C, Grupp D, Grupp C, Grupp D Anna Starup Hennius, Frida Kraft 2. Korttidsterapi och problemformulering
  Fre 2020-09-11
07:45 - 08:00 Inlämning Grupp C, Grupp D, Grupp C, Grupp D Anna Starup Hennius, Frida Kraft Kl 8.00 senast inlämning individuell uppgift Korttidsterapi och problemformulering
12:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Hus R:240 Sima Wolgast 2. Inledande bedömning och konceptualisering
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp B - Rollspel och film
13:15 - 17:00 Seminarium Grupp D Hus P 206 Karna Andersson 3. Bedömning och ramar
v 38 Mån 2020-09-14 v 38
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus P 206 Magnus Nilsson Tapper 3. Bedömning och ramar
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus M 123 Livia Petri 4: Terapeutiska interventioner, beteendeexperiment
13:00 - 14:45 Seminarium Grupp A - Rollspel och film
  Tis 2020-09-15
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 9:1, TE 7 9:2 Terese Petersson HBTQ+
12:45 - 15:30 Seminarium Grupp A Hus P 115 Sima Wolgast 3. Fallformulering och terapeutiska interventioner
  Ons 2020-09-16
08:30 - 12:15 Seminarium Grupp D Hus M 123 Karna Andersson 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterap
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp A - Rollspel och film
  Tors 2020-09-17
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus P 206 Magnus Nilsson Tapper 4. Olika begrepp inom psykodynamisk psykoterap
09:00 - 11:45 Seminarium Grupp B Hus M 123 Livia Petri 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
12:45 - 13:45 Seminarium Grupp B Catharina Strid Journalföring. Datasal i Hus O
14:00 - 15:00 Seminarium Grupp C Catharina Strid Journalföring. Datasal i Hus O
15:15 - 16:15 Seminarium Grupp A Catharina Strid Journalföring. Datasal i Hus O
16:15 - 17:30 Seminarium Grupp D Catharina Strid OBS Tiden kl 16.20 - 17.20 (prick) Journalföring. Datasal i Hus O
  Fre 2020-09-18
12:30 - 15:30 Seminarium Grupp A Hus M 123 Sima Wolgast 4: Terapeutiska interventioner, beteendeexperiment. OBS pricktider kl 12.30-15.30
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
09:15 - 12:00 Seminarium Grupp B Hus M 123 Livia Petri 6. Avslutning och återfallsprevention
12:15 - 15:00 Seminarium Grupp A Hus R 144 Sima Wolgast 5. Schemafokuserat arbete och emotiva tekniker, t ex avslappning
  Tis 2020-09-22
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus P 206 Magnus Nilsson Tapper 5. Psykoterapeutisk kommunikation
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus R 144 Karna Andersson 5. Psykoterapeutisk kommunikation
09:00 - 12:00 Seminarium TE 7 9:2 Eva-Lena Hansson, Mattias Kvist Introduktion till datasystem, inspelningsteknik. Datasal i Hus O. Gruppvis: Kl 9 Erling H fm handledningsgrupp Kl 10 Erling H em grupp Kl 11 Jenny E grupp
13:00 - 15:00 Seminarium TE 7 9:2 Eva-Lena Hansson, Mattias Kvist Introduktion till datasystem, inspelningsteknik. Datasal i Hus O. Gruppvis: Kl 13 Katarina Å grupp Kl 14 Åsa BS grupp
  Ons 2020-09-23
09:00 - 12:00 Seminarium TE 7 9:1 Eva-Lena Hansson, Mattias Kvist Introduktion till datasystem, inspelningsteknik. Datasal i Hus O. Gruppvis: Kl 9 Frida K grupp Kl 10 Anette JR grupp Kl 11 Anna S fm grupp
13:00 - 15:00 Seminarium TE 7 9:1 Eva-Lena Hansson, Mattias Kvist Introduktion till datasystem, inspelningsteknik. Datasal i Hus O. Gruppvis: Kl 13 Anna S em grupp Kl 14 Eva C grupp
  Tors 2020-09-24
08:15 - 12:00 Seminarium Grupp C Hus P 206 Magnus Nilsson Tapper 6. Avslutningsfasen och sammanfattande diskussion samt utvärdering
13:00 - 15:45 Seminarium Grupp A Hus M 123 Sima Wolgast 6. Avslutning och återfallsprevention
  Fre 2020-09-25
08:00 - 12:00 Seminarium Grupp D Hus M 124 Karna Andersson 6. Avslutningsfasen och sammanfattande diskussion samt utvärdering
13:00 - 15:00 Föreläsning TE 7 9:1, TE 7 9:2, TE 7 9:3 Sima Wolgast Fallstudiemetodik
v 40 Tis 2020-09-29 v 40
12:00 - 12:15 Handledning TE 7 9:1, TE 7 9:2 Handledning startar v 40. För att få ta emot patienter måste man ha deltagit i och blivit godkänd på alla moment på seminarieserien
v 41 Fre 2020-10-09 v 41
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 7 9:1, TE 7 9:2 Johan Berg Etik