Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2017-08-21 - 2018-02-25

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
10:00 - 12:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus R:240 Per Davidson Introduktion till kursen
09:00 - 11:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Hjärnans evolution
11:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Introduktion till seminarie
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Hjärnans utveckling
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi, del 1
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi, del 2
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi, del 3
10:00 - 12:00 Introduktion Information PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Biblioteksinformation
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 22 Ines Bramao Kommunikation inom neuron
15:00 - 17:00 Beteendevetenskaplig grundkurs, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion BVGA41, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52 Edens Hörsal Välkomstmöte nya studenter Alla nya studenter på Institutionen är välkomna!
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom I
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom II
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Metoder
08:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus R:240 Ines Bramao Kommunikation mellan neuron
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 008 Ines Bramao EEG demonstration, Grupp 3A+3B
14:00 - 16:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 039 Ines Bramao EEG demonstration, Grupp 4A+4B
08:00 - 11:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 016 Per Davidson Seminarium Grupp 1A,2A,3A,4A
13:00 - 16:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus P 035 Per Davidson Seminarium Grupp 1B,2B,3B,4B
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 008 Ines Bramao EEG demonstration, Grupp 3A+3B
14:00 - 16:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 014 Ines Bramao EEG demonstration, Grupp 4A+4B
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotologegitimation!
09:00 - 11:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Syn
11:00 - 12:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Introduktion till seminarium Kursvärdering. Ta med dator, läsplatta eller telefon med webläsare
10:00 - 12:00 Basala funktioner Introduktion PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Hörsel
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Magnus Lindgren Motorik och Sensorik
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Simon Granér Psykofarmaka och droger
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus G 119 Susanna Vestberg Stress
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Simon Granér Emotion och motivation
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Per Davidson Sömn
08:00 - 11:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52 Hus R 144 Per Davidson Grupp 1A,1B, 1C,1D
13:00 - 16:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52 Hus R 144 Per Davidson Grupp 2A,2B, 2C,2D
08:00 - 12:00 Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD52, PSYD52 MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E Tentamen PSYD11.2, PSYD52.2 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation!
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Uppmärksamhet
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Executiva functioner
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Minne I
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Minne II
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Mikael Johansson Minne III
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Klinisk minnesutredning
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ilkka Salo Tänkade och beslutsfattande
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD11, PSYD21, PSYD52, PSYD62, PSYE26, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen PSYD11.1, PSYP11.1, PSYD21.1, PSYD32.1, PSYD52.1, PSYD62.1, PSYK11.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation.
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Språk
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Sverker Sikström Problemlösning och imagery
13:00 - 17:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Eva Tideman Barnets neuropsykologiska utveckling
08:00 - 10:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Sverker Sikström Konnektionism
10:00 - 11:00 Högre kognitiva funktioner Laboration PSYD52 Hus P 206 Per Davidson Introduktion till delkurs3b, kognitiv laboration
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Sparta:A, Sparta:B Tentamen PSYD52:3 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation!
08:00 - 11:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Hus P 203, Hus P 206 Per Davidson Handledning 1 grupp 1a och 1b har handledning 8-9, 2a och 2b 9-10och 3a och 3c 10-11
09:00 - 13:00 Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD52 Eden 025 Omtentamen PSYD11.2, PSYD52:2, PSYD43.1, PSYD26.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation!
11:45 - 12:00 Deadline PSYD52 Deadline för inlämning av data
08:00 - 11:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Hus P 203, Hus P 206 Per Davidson, Simon Granér Handledning 2 grupp 1a och 1b har handledning 8-9, 2a och 2b 9-10och 3a och 3c 10-11
11:45 - 12:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Deadline för inlämning av utkast
08:00 - 11:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Hus P 203, Hus P 206 Per Davidson, Simon Granér Handledning 3 grupp 1a och 1b har handledning 8-9, 2a och 2b 9-10och 3a och 3c 10-11
23:45 - 00:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Deadline för inlämning av slutversion av labrapport
10:00 - 12:00 Kognitiv laboration Seminarium PSYD52 Hus P 206 Per Davidson, Simon Granér Grupper 1A, 2B, 2A
13:00 - 15:00 Kognitiv laboration Seminarium PSYD52 Hus P 206 Per Davidson, Simon Granér Grupper 2B, 3A, 3B
08:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Emotion
10:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Magnus Lindgren Social interaktion
13:00 - 17:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Emotion och minne
08:00 - 10:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Per Davidson PTSD
10:00 - 11:00 Emotion och social interaktion Introduktion PSYD52 Hus P 206 Katarina Lundberg Introduktion till seminarium
13:00 - 15:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Katarina Lundberg Depression
10:00 - 12:00 Projektarbete Introduktion PSYD52 Hus P 206 Roger Johansson Introduktion till projektarbete delkurs 5
10:00 - 12:00 Projektarbete Information PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Biblioteksundervisning: informationssökning
08:00 - 11:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Hus P 206 Katarina Lundberg
13:00 - 16:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Hus P 206 Katarina Lundberg
08:00 - 12:00 Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin Tentamen PSYD52 Kårhusets Gasquesal Tentamen PSYD52:4, PSYP13 Kom en kvart innan-glöm inte fotolegitimation! Adress: John Ericssons väg 3
08:00 - 12:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Hus P 006 Roger Johansson Handledning projektarbete
13:00 - 17:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Hus P 006 Roger Johansson Handledning projektarbete
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Introduktion till psykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PEAB08, PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62 MA 8A, MA 8B Omtentamen PSYD11.4, PSYD21.3, PSYD52:3, PSYD32:2, PSYD62:3, PEAB08 OBS!Kom en kvart innnan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
08:00 - 12:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Hus P 006 Roger Johansson Handledning projektarbete
13:00 - 17:00 Projektarbete Handledning PSYD52 Hus P 006 Roger Johansson Handledning projektarbete
08:00 - 12:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Hus P 124 Roger Johansson
13:00 - 17:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Hus P 124 Roger Johansson
11:00 - 12:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus M 138 Per Davidson Introduction to the course
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning, Introduktion PSYD52 Hus P 206 Kai Österberg Functional Neuroanatomy 1
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Kai Österberg Functional Neuroanatomy 2
15:00 - 17:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Kai Österberg Functional Neuroanatomy 3
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Per Davidson The Brain's evolution
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Per Davidson Introduction to the seminar
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Per Davidson Brain development
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Library & Information Resources
09:00 - 13:00 Beteendevetenskaplig grundkurs, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Omtentamen BVGA41, PSYD52, PSYE26, PSYP13 Eden 129 Hela, Eden 131 Omtentamen PSYD52 (Emotion och social interaktion) OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 22, Bredgatan 26 Ines Bramao Methods
15:15 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktionsmöte PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE17, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 1
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 2
10:00 - 13:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 224 Ines Bramao Communication within neurons
08:00 - 11:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication between neurons
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological Assessment
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus P 006 Ines Bramao EEG demonstration Grupp 1
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus P 006 Ines Bramao EEG demonstration Grupp 2
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.3 Hus P 014 Ines Bramao EEG demonstration Gr 3
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.4 Hus P 014 Ines Bramao EEG demonstration Grupp 4
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52 Hus P 008 Per Davidson Seminar group 1a-d, mandatory
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52 Hus P 008 Per Davidson Seminar group 2a-d, mandatory
08:00 - 12:00 Introduktion Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52.1 Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Magnus Lindgren Vision Introduction to the seminar. Course evaluation. Please bring computer, tablet or smartphone.
12:00 - 13:00 Basala funktioner Introduktion PSYD52 Hus P 115 Per Davidson Introduction to the seminar. Course evaluation. Please bring computer, tablet or smartphone.
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Magnus Lindgren Auditory modality
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Magnus Lindgren Motor and somatosensory
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Simon Granér Drugs
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Per Davidson Sleep
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Simon Granér Emotion and Motivation
10:00 - 12:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52 Hus P 008 Per Davidson Grupp 1a-d mandatory
13:00 - 15:00 Basala funktioner Seminarium PSYD52 Hus P 008 Per Davidson Grupp 2a-d, mandatory