Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2017-08-21 - 2018-02-25

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
14:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Introduktion PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Introduktion
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus R:115 Simon Granér Introduktion till psykologi
13:00 - 14:45 Individuell prestationspsykologi Introduktion PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Introduktion till idrottspsykologi
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Nervositet och aktivering
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Motivation
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 016, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Simon Granér Grupparbete 1
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Idrottspsyk. färdigheter
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Emotionsreglering
15:00 - 17:00 Beteendevetenskaplig grundkurs, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion BVGA41, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52 Edens Hörsal Välkomstmöte nya studenter Alla nya studenter på Institutionen är välkomna!
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Självförtroende
09:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Lab: Hantera arousal gr 1 & 2
13:00 - 16:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Lab: Hantera arousal gr 3 & 4
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Simon Granér Grupparbete 2
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus P 115 Sofia Bunke
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Simulering
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Målsättning
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Laboration PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus R 144 Simon Granér Lab: Simulering
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Sofia Bunke Grupparbete 3
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Barn och utveckling
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Aggression
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Tillämpning för tränare
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Simon Granér Grupparbete 4
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sean Perrin
08:00 - 10:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium Grupp 1 Hus P 016, Hus P 019 Sofia Bunke Samtalsövning (obl) gr 1
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium Grupp 2 Hus P 016, Hus P 019 Sofia Bunke Samtalsövning (obl) gr 2
13:00 - 15:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium Grupp 3 Hus P 019, Hus P 042 Sofia Bunke Samtalsövning (obl) gr 3
15:00 - 17:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium Grupp 4 Hus P 019, Hus P 042 Sofia Bunke Samtalsövning (obl) gr 4
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Seminarium PSYD43 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Sofia Bunke Grupparbete 5
10:00 - 12:00 Individuell prestationspsykologi Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Att arbeta som idrottspsykolog
08:00 - 12:00 Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Individuell prestationspsykologi Tentamen PSYD43, PSYE26 MA 10A, MA 10B, MA 10C Tentamen PSYD43.1, PSYE26.1 Kom en kvart innann tentan startar; Glöm inte fotolegitimation
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Intro. till lagidrottspsykologi
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Storlek och territorium
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Lagmedlemmarnas attribut
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Lagsammanhållning
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Lagets struktur I
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Lagets struktur II
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 1 Seminarium PSYD43 Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019 Sofia Bunke Grupkontrakt
13:00 - 16:00 Lagidrotternas psykologi 1 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Filmseminarium
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Handledning; gr 1 10-10.30, gr 2 10.30-11, gr 3 11-11.30, gr 4 11.30-12
14:00 - 18:00 Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD11, PSYD21, PSYD43 Vic:2-HELA Tentamen PSYD11:3, PSYD21.2, PSYD43.2 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
09:00 - 10:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Tentagenomgång DK1
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Kommunikation
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Gruppdynamiska processer
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Lagprestation
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 042 Simon Granér Artikelseminarium
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Team building
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Ledarskap
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 203 Simon Granér Handledning; gr 1 10-10.30, gr 2 10.30-11, gr 3 11-11.30, gr 4 11.30-12
13:00 - 16:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 038 Simon Granér Rollanalys
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 008, Hus P 206 Simon Granér Laboration: Prestation (obl)
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 206, Hus R 144 Simon Granér Laboration: Prestation (obl)
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 202 Sofia Bunke Laboration: Team work (obl)
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 202 Sofia Bunke Laboration: Team work (obl)
13:00 - 15:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 017, Hus P 019 Simon Granér Videoanalys
10:00 - 12:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sverker Fryklund Att jobba med lag, obligatoriskt
12:00 - 13:00 Lagidrotternas psykologi 2 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Tentagenomgång DK2
13:00 - 16:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium Grupp 1 Hus P 017 Sofia Bunke
13:00 - 16:00 Lagidrotternas psykologi 2 Seminarium Grupp 2 Hus P 008 Simon Granér Gruppredovisning (obl)
09:00 - 13:00 Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD52 Eden 025 Omtentamen PSYD11.2, PSYD52:2, PSYD43.1, PSYD26.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation!
09:00 - 09:15 Inlämning PSYD43 Hemtentamen utlämning
10:00 - 10:15 Inlämning PSYD43 Hemtentamen inlämning
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Kursvärdering DK2 & 3, Introduktion DK 4 (obl)
13:00 - 15:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Idrottsskador I
13:00 - 15:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Idrottsskador II
09:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Filmseminarium
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD43 Hus P 013, Hus P 017, Hus P 038, Hus P 039 Simon Granér Idrottsskador och karriärövergångar
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Omtentamen PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11.2, PSYD43.2, PSYP56.1, PSYP36.1, PSYB24.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus R 144 Sofia Bunke Fysisk aktivitet - motivation I; Redovisning grupparbete
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Fysisk aktivitet - motivation II
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Sofia Bunke Interventioner I
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Interventioner II
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 019 Sofia Bunke
17:00 - 17:15 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsuppgift 1
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Psykologiska effekter I
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Psykologiska effekter II
12:00 - 13:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Tentagenomgång DK3
13:00 - 15:00 Handledning PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 017 Sofia Bunke Grupphandledning
17:00 - 17:15 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsuppgift 2
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium PSYD43 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 017, Hus P 019 Sofia Bunke Grupphandledning
13:00 - 16:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium Grupp 1 Hus P 008 Sofia Bunke
13:00 - 16:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium Grupp 2 Hus P 209, Hus P 210 Simon Granér Seminarium- red. (obl)
10:00 - 12:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 014, Hus P 016 Sofia Bunke
13:00 - 15:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Gästföreläsning PSYD43 Hus P 115 Oblig. Caroline Jönsson
13:00 - 15:00 Fysisk aktivitet, idrott och hälsa Seminarium PSYD43 Hus P 206 Simon Granér, Sofia Bunke Kursvärdering DK4 OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone.
17:00 - 17:15 Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsuppgift 3; inlämning individuell fördjupningsuppgift
09:00 - 09:15 Inlämning PSYD43 Omhemtentamen utlämning
17:00 - 17:15 Inlämning PSYD43 Omhemtentamen inlämning