Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning om utvecklingspsykologinsfrågor och teorier
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning spädbarn I
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Föreläsning spädbarn II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 013, Hus P 014, Hus P 115, Hus P 124 Eva Hoff Gruppövning 1: Termer
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning förskola I
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Föreläsning förskola II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Gruppövning 2: Termer
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning skolbarn I
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning skolbarn II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Eva Hoff Gruppövning 3: Termer
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 221 Eva Hoff Föreläsning om metod
13:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Eva Hoff Gruppövning 4: Metod, fältstudieplan (obligatoriskt)
08:00 - 12:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Planering, handledning av fältstudieplan
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Tentamen PSYD62 Hus M 138 Eva Hoff Deltentamen dugga på termer (obligatoriskt)
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.1 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp1 (förbered individuellt), obligatoriskt
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.2 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp 2 (förbered individuellt), obligatoriskt
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.3 Hus P 008 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp3 (förbered individuellt), obligatoriskt
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.4 Hus P 008 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp 4 (förbered individuellt), obligatoriskt
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Redovisning fältstudie (obligatoriskt) Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Eva Hoff Gruppövning 5: Repetera teori i grupp
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus M 124, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Eva Hoff Gruppöving 6: träna på tenta Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Eva Hoff Gruppövning 7: arbeta med tentafrågor
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus R 144 Marie Bergström Introduktion och Förel. Teoretiska persp (obl.)
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Eden 131 Marie Bergström Förel. Kognitiv utv
13:00 - 15:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014
08:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 035, Hus P 037, Hus P 040, Hus P 041
10:00 - 13:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014
13:00 - 15:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Hus R:240 Marie Bergström Förel: Psykisk hälsa/ ohälsa
08:00 - 09:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.1 Hus P 040 Marie Bergström
09:00 - 10:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.2 Hus P 040 Marie Bergström
10:00 - 11:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.3 Hus P 040 Marie Bergström
11:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.4 Hus P 040 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Litteraturseminarium PSYD62 Hus M 123, Hus M 124 Marie Bergström
13:00 - 16:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Förel: Modern ungdom
13:00 - 14:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Förel: Identitet, kön, klass
14:00 - 15:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Förel: Skriva hemtentamen
08:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 013, Hus P 039, Hus P 040
08:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Projekt, Redovisning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Redovisning projektarb. (obl) Utdelning av hemtentamen
23:45 - 00:00 Ungdomspsykologi Deadline PSYD62 Hemtentamen lämnas in
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson Kursintrod, mål och innehåll. Gruppindeln. Info om Gö 1 o Sem3 L: Testkonstruktion o statistik
09:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62.1 Hus P 115, Hus P 124, Hus P 206 Bertil Persson Gö 1: Pers testn o analys Grupp A
09:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62.2 Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bertil Persson Gö 1: Pers testn o analys Grupp B
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11 Eden 025 Omtentamen PSYD11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD52:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Ta en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Eden 131 Eva Hoff L: Prs teori o forskn (C:1-2)
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff L: Psykodynamisk teori (C:3-4)
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff L: Fenomenologisk teori (C:5-6)
23:45 - 00:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Deadline PSYD62 Bertil Persson Essälektion på LUVIT: Arv och miljö (C:9). Läses senast under dagen
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Bertil Persson L: Traitteori (C: 7-8, 9)
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Inlärningsteori (C:10)
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Soc kogn teori del 1 (C:12)
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Soc kogn teori del 2 (C:12)
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.1 Hus P 202 Bertil Persson Sem 1: Film-discus./analys Grupp A
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.2 Hus P 202 Bertil Persson Sem 1: Film-discus./analys Grupp B
10:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.1 Hus P 202 Bertil Persson Sem 3: Uppföljn. Gö1 Test oTeori Uppföljn. Differentialtest. o analys Informationssökning Artikelpresentation Kursvärdering OBS: Tag med läsplatta med webbläsare eller smarttelefon. Grupp A
10:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.2 Hus M 109 Bertil Persson Sem 3: Uppföljn. Gö1 Test oTeori Uppföljn. Differentialtest. o analys Informationssökning Artikelpresentation Kursvärdering OBS: Tag med läsplatta med webbläsare eller smarttelefon. Grupp B
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.1 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Bertil Persson Gs: Gruppstudier inför tentan Grupp A
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62.2 Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Bertil Persson Gs: Gruppstudier inför tentan Grupp B
08:00 - 12:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62 Vic:1-HELA, Vic:2A Tentamen PSYD11:4, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYD21:3 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus P 206 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Eden 131 Marie Bergström Förel. 2 Åldrandets psykologi
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion, Övning PSYD62 Eden 131 Marie Bergström Samtalsövning (obl)
09:00 - 10:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion, Övning PSYD62.1 Hus M 109 Marie Bergström Handledning äldreintervju
10:00 - 11:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion, Övning PSYD62.2 Hus M 109 Marie Bergström Handledning äldreintervju
11:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion, Övning PSYD62.3 Hus M 109 Marie Bergström Handledning äldreintervju
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Förel. 4 Om vuxenanknytning
13:00 - 15:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion, Seminarium PSYD62 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Marie Bergström Seminarium: Vuxenanknytning
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus P 206 Marie Bergström Förel. 5 Stress
13:00 - 15:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus P 206 Marie Bergström Förel. 6 Psykisk hälsa/ ohälsa
15:00 - 15:30 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus P 206 Marie Bergström Kursvärdering
08:00 - 10:30 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Redovisning PSYD62.1 Hus M 124 Marie Bergström Redovisning Äldreintervju (obl) Kursvärdering: tag med dator, surfplata, mobil
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE26 Eden 025 Ometantamen PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD52:3 PSYD62:3, PSYE26:2 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!